Koulukoti Pohjolakoti Blogi

Jukka-Pekka Hirvimäki

oppilaanohjaaja

Kirjoitettu
01.03.2017

Putoamisvaarasta kohti ammattia ja työelämää

Tänäkin keväänä noin 60 000 peruskoulunsa päättävää nuorta ovat opintojensa tähän asti vilkkaimmassa risteyksessä. Hakeako ammatillisiin opintoihin, lukioon, kaksoistutkintoon, valmentavalle linjalle, kymppiluokalle vai tehdäkö jotain ihan muuta? Osalle nuorista kaikki on ollut selvää jo kauan, osa ei ole varma valinnoistaan, kun taas osalle nuorista tulevaisuus on vielä täysin epäselvää. Näitä kysymyksiä pohtivat myös Nuorten Ystävien molempien koulujen nuoret.

NY ylläpitää Muhoksella kahta perusopetusta antavaa koulua, jotka tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille. Nuorten Ystävien koulu antaa opetusta oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, autismin kirjosta, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Pohjolan koulu on koulukotikoulu, joka tarjoaa opetusta koulukoti Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille. Koulujemme oppilaat eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua. Olen toiminut kohta kymmenen vuotta oppilaanohjaajana molemmissa NYn kouluissa.

Ohjattavieni nuorten koulutausta on usein repaleinen ja sitä kautta koulumenestys ja motivaatio sekä itsetunto ovat usein alhaisia. Koulusta ja opiskelusta on muodostunut kielteinen kuva. Tämä asettaa haasteita paitsi opetukseen, myös oppilaanohjaukseen. Kouluissamme nämä haasteet tunnistetaan ja meidän tehtävämme onkin muuttaa asenne koulunkäyntiin myönteisemmäksi ja suhtautuminen opiskeluun tulevaisuutta ajatellen tärkeäksi.

NYn kouluissa oppilaanohjauksessa painotetaan erityisesti henkilökohtaista ohjausta. Pieni oppilasmäärä antaa minulle aikaa työskentelyyn oppilaan kanssa ja jokaisella oppilaalla on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin niin usein kuin hän kokee sitä tarvitsevansa. Se on suuri etu oppilaille ja tietysti myös minulle työni onnistumisen kannalta, sillä tärkein tehtäväni on löytää nuorelle realistinen jatkokoulutusmahdollisuus.

Henkilökohtainen ohjaus on luottamuksellista keskustelua oppilaan koulunkäynnistä, haaveista ja toiveista, joihin pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja. Tukenani on moniammatillinen ja kokenut erityisosaajien tiimi, joka elää nuoren arjessa ja ohjauksessa mukana. Koulujemme opettajat ja koulujen muu henkilökunta, nuoren omat ohjaajat ja kaikki hänen kasvusta ja kehityksestä vastaavat ihmiset tekevät kanssani tiivistä yhteistyötä, jotta nuorelle löydetään oma paikka nyt ja tulevaisuudessa. Nuorella on iso vastuu elämästään, mutta me aikuiset autamme häntä kaikin mahdollisin keinoin. Olemme hänen tukenaan ja turvanaan tarjoamalla työkaluja hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

Pienen kouluyhteisömme ehdoton vahvuus on opetuksen järjestämisen joustavuus. Hyvä esimerkki tästä on jokaiselle nuorelle tärkeä TET-harjoittelu eli työelämään tutustuminen. Toisin kuin isoissa yläkouluissa, meillä TET-viikko ei ole sidottu tietylle lukuvuoden viikolle, vaan se voidaan suorittaa silloin, kun se oppilaan arkeen ja elämäntilanteeseen parhaiten sopii. TET-harjoittelujen lisäksi peruskoulujemme päättöluokkalaisilla on mahdollisuus käydä koulutuskokeiluissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tällöin nuori on esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen mukana muutamasta päivästä viikkoon ja saa realistisen käsityksen millaista opiskelu siellä on. Samalla kynnys siirtyä peruskoulusta toiselle asteelle madaltuu huomattavasti.

Perusopetuksen laatukriteerien mukaan 250 oppilasta kohden tulisi olla yksi päätoiminen oppilaanohjaaja. Monissa kouluissa yhdellä oppilaanohjaajalla voi olla jopa yli 300 oppilasta ohjattavanaan. Se on mielestäni täysin kohtuuton määrä laadukkaan työn tekemiseen. Minulla on siis jotain, jota hyvin harvalla oppilaanohjaajalla on työssään. Minulla on aikaa oppilaalle, niin paljon kuin hän tarvitsee. Tämä on myös avain siihen, että jokainen oppilaamme on saanut peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikan.

Jukka-Pekka Hirvimäki
Oppilaanohjaaja
Nuorten Ystävien koulu ja Pohjolan koulu

Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

26.12.2018 : Arvo Keronen
Koulukotiin sijoitetut nuoret ovat hyvin haastavia.Vaikka kuinka hyvä ohjaus ja henkilökunta,tulokset on huonot.Niistä on selvää näyttöä,suuri osa joutuu hankaluksii päästyä pois.Tulee mieleen onko paikka oikea heille,muissa maissa toinen käytäntö.Lastensuojelulaki sanelee koulukodit,pakko sijoittaa henkilöt joita muualle ei oteta.Yllä oleva blogikirjoitus puhuu tavoiteista mitkä on hyvät.

Jätä kommentti