Vanhempien Akatemia Blogi

Vanhempien Akatemia

Kirjoitettu
10.09.2019

Mentorointia vanhemmalta vanhemmalle

Mentorointi on kahden vanhemman välinen vertaistuellinen vuorovaikutussuhde. Mentoroinnin ydin on vanhempien, mentorin ja mentoroitavan, välisessä luottamuksessa, kunnioituksessa ja vastavuoroisuudessa. Mentorointisuhteen vanhemmat ovat tasavertaisia keskustelukumppaneita, jotka jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Tarkoituksena on, että molemmat osapuolet oppivat yhteisistä keskusteluista ja tekemisistä.


Mihin tarpeeseen mentorointi voi vastata?


Vanhempien mentorointi on suunnattu vanhemmille, jotka kokevat haluavansa jakaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Lapsiperhearjessa on monia tekijöitä, jotka voivat tuottaa tunnetta omien voimavarojen ja keinojen riittämättömyydestä ja joihin vanhempi voi kaivata uusia näkökulmia ja ulkopuolista tukea. Tuen tarpeet voivat liittyä erilaisiin uusiin tai haastaviin elämäntilanteisiin, lapsen kasvatuksellisiin asioihin, sosiaalisiin suhteisiin tai vanhemman omaan jaksamiseen tai epävarmuuteen.

Mentoroitavalla vanhemmalla on sisäinen motivaatio lähteä mukaan ja sitoutua mentorointitoimintaan. Tällöin vanhempi kokee itse tarvitsevansa vertaistukea omassa elämäntilanteessaan vahvistaakseen omia voimavaroja. Toisen vanhemman kanssa käytyjen keskustelujen ja tehtyjen asioiden myötä vanhempi voi saada itsevarmuutta ja uusia näkökulmia sekä keinoja vanhempana olemiseen ja toimimiseen.


Mikä motivoi osallistumaan mentorointiin?


Vanhempi voi tarjota toiselle vanhemmalle vertaistukea mentorina. Vanhemman omat aiemmat samankaltaiset elämänkokemukset, esimerkiksi avioerosta tai tukiverkoston puutteesta, tai omat kokemukset avun saannista tai saamattomuudesta voivat motivoida vanhempaa osallistumaan mentorointitoimintaan mentorina. Mentorointitoimintaan osallistumiseen vaikuttaa myös vanhemman oma henkilökohtainen halu auttaa ja kannustaa muita vanhempia sekä oman senhetkisen elämäntilanne; onko vanhemmalla aikaa ja voimavaroja auttaakseen muita.

Mentorointitoimintaan osallistumisen yksi tärkeimmistä motivaatioista liittyy antamiseen ja saamiseen eli toiminnan vastavuoroisuuteen. Mentorointiin osallistumiseen ja sitoutumiseen innoittaa myös toiminnan mielekkyys sekä sen tarjoama mahdollisuus toteuttaa omien arvojen mukaista toimintaa. Vanhemman oma halu ja aito kiinnostus osallistua mentorointitoimintaan on merkittävä motivaation lähde.

Mentorointitoiminnassa tärkeimpiä lähtökohtia ovat vanhemmista itsestään kumpuavat tarpeet ja motivaatiot. Sisäiset syyt ja lähtökohdat mahdollistavat sen, että mentorointi on voimaannuttavaa, vanhemman tarpeisiin vastaavaa sekä kokemusten ja hiljaisen tiedon jakavaa vuorovaikutusta.Lisätietoa aiheesta:
http://www.nuortenystavat.fi/palvelut/vanhempien_akatemia
vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi p. 050 5685 410
elina.penger@nuortenystavat.fi p. 044 749 6684Kirjoittajana Laura Karjalainen, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistossa. Kirjoitus on muunnelma pro gradu- tutkielmani ”Vanhemmuuden vertaistuki. Vanhempien mentorointiin liittyvät tuen tarpeet ja motivaatiot” kypsyysnäytteestä. Olen myös tehnyt opintoihini liittyvän kehittämistehtävän vanhemmuuden mentoroinnista Vanhempien Akatemialle vuonna 2018.

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti