Vanhempien Akatemia Tapahtumat
Vanhempien Akatemia

9.11.
Ajankohtaista Vanhempien Akatemia

Kurkistus vuorovaikutukseen -liikuntaleikkituokiot 3-6-vuotiaille lapsille ja vanhemmille

Aika:9.11.2019 10:00 - 11:00

Tapahtumapaikka: Vanhempien Akatemia, Torikatu 28, 90100 Oulu

Yhteystiedot: Lisätietoa: essi.niemi@nuortenystavat.fi ja p. 044 7341 435 tai vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi ja p. 050 5685 410

Tervetuloa Kurkistus Vuorovaikutukseen -liikuntaleikkituokioon Vanhempien Akatemiaan (os. Torikatu 28, Oulu). Kosketuskokemuksen kautta lapsen ja aikuisen välille muodostuu kehollinen vuorovaikutussuhde, joka on yksivuorovaikutuksen osa-alue. Onnistumisen kokemukset ja tyytyväisyys omaan suoritukseen lisäävät vuorovaikutustaitoja ja uusien asioiden oppiminen on aina itsetuntoa kohottava kokemus ja kannustaa tekemään lisää. Liikunnan keinoin voidaan tukea oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja, tunne-elämän taitoja sekä motorisia taitoja.


Sosiaalisten tilanteiden hallinta ja tarkoituksen mukainen toiminta ryhmässä vaativat mm. tarkkaavaisuutta, hahmotuskykyä, reagointinopeutta, kommunikointikykyä ja oman aktiivisuuden säätelyä. Tuokiossa ei käytetä välineitä vain sinä, minä ja tämä tila. Tuokion aikana tuetaan lasta löytämään omat vahvuudet sekä annetaan keinoja mm. stressin- ja tunteiden säätelyyn sekä aisti-informaation säätelyyn.


Tuokiot ohjaa fysioterapeutti, Sherborne-liikunnan kouluttaja Sari Kuivas.


Ryhmä kokoontuu kahdesti la 9.11.2019 ja 16.11.2019 klo 10.00-11.00. Ilmoittautumiset ryhmään viimeistään 5.11.2019 mennessä: essi.niemi@nuortenystavat.fi tai p. 044 7341 435


Tulostettava tiedote tästä