Ajankohtaista

27.4.
Ajankohtaista

VALPAS 2 -hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen toimintaa työelämän ulkopuolella olevien ihmisten työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi

Nuorten Ystävät kehittää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. Hankkeen toiminnan kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset (15-40-vuotiaat), joiden elämää vaikeuttavat mielenterveys- ja päihdeongelmat, sosiaaliset ongelmat, rikostausta, oppimisvaikeudet, keskeytyneet opinnot, yksinäisyys ja tukiverkoston vähäisyys.

Työskentelyn ensimmäisenä tavoitteena kaikissa kumppanikunnissa on löytää ne, jotka ovat vaarassa tipahtaa kaikkien yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle.

VALPAS 2 kokoaa yli sektorirajojen alueen toimijat yhteen luomaan uusia työskentelymenetelmiä vaikeimmassa asemassa olevien elämänhallinnan ja osallisuuden lisäämiseksi. Työskentelyssä hyödynnetään kokemuksia NYn Jyväskylässä sekä Muhoksella käytössä olevasta valmennuspajamallista sekä aiemmasta VALPAS-hankkeesta, joilla saatiin vakuuttavia tuloksia asiakkaiden aktivoimisessa kohti opiskeluja ja työelämää.

Jokaisella hankepaikkakunnalla työskentelee NYn työkykyvalmentaja, joka intensiivisen asiakastyön ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla varmistaa, ettei yksikään tavoitettu nuori tai aikuinen pääse tipahtamaan palvelujen ulkopuolelle, vaan tulee kohdatuksi, kuulluksi sekä löytää itselleen yksilöllisen polun tulevaisuuteen.

Työkykyvalmentajat tekevät asiakastyötä ja toimivat palveluohjaajina, valmentajina tai rinnallakulkijoina yksilöllisten tarpeiden mukaan.

–  Jatkopolkuja ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, ammatilliset opinnot, työkokeilut, palkkatyö, työpajat, ammatillinen kuntoutus tai jokin muu mielekäs tekeminen, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sanna Laine Nuorten Ystäviltä.

Kunnissa tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden, muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

– Aivan uuden ulottuvuuden hanketyöhön tuo kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa tehtävä yhteinen kehittämistyö, joka tiivistää mukana olevien kuntien ja sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä kohderyhmän katkeamattomien palveluketjujen varmistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, Laine kertoo.

Toiminnan perustana osallisuus ja tasavertaisuus

Valpas 2 -hankkeen toiminta voi tapahtua kunnan tai muun toimijan ylläpitämässä tavoitteellisessa ja ammatillisesti johdetussa yksikössä. Toiminnan sisällön kehittämisessä huomioidaan sekä kuntien että valmennettavien tarpeet ja toiveet.

–  Toiminta on vapaaehtoista ja valmennettavat ovat mukana toiminnan suunnittelussa alusta lähtien. Toiminnallisuus ja vertaistuki erilaisuutta hyväksyvässä ilmapiirissä luovat pohjan yksilölliseen kuntoutumiseen joko palkkatyön, opiskelun tai vaikkapa päihdekuntoutuksen kautta. Näitä periaatteita ja kokemuksia sovellamme kaikessa matalan kynnyksen toimintojemme kehittämisessä, vaikka toiminta on jokaisella paikkakunnalla hieman erilaista, Laine toteaa.

Yksilöllisiä jatkopolkuja selvitetään kuntoutumisen aikana. Palveluohjaus, neuvonta ja pitkäkestoinen tuki jatkuu, kun valmennettava siirtyy matalan kynnyksen toiminnasta eteenpäin työelämäpolulla. Hankkeen tuloksena syntyy kuntien tarpeisiin pysyviä toimintamalleja, asiakkaiden osallisuus ja elämänhallinta lisääntyy, kuntien sektorirajojen välinen yhteistyö tiivistyy sekä sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyö lisääntyy. 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta 31.12.2022 saakka. Osarahoitukseen osallistuvat myös Posion ja Kittilän kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sanna Laine, p. 044 5512408
Työkykyvalmentaja KITTILÄ: Eeva Lintula, p. 044 7341 623
Työkykyvalmentaja POSIO: Marjo Hautala p. 044 7341 648
Työkykyvalmentaja RAAHE: Saija Manninen, p. 044 7342 073
Työkykyvalmentaja YLIVIESKA: Miia Vauhkonen, p. 044 7342 072