Ajankohtaista

11.12.
Ajankohtaista

Pohjolakodin korjaustoimet ovat laillisuusvalvojan mielestä riittäviä

Apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksensä koulukoti Pohjolakotiin huhtikuussa tehdystä tarkastuksesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Muhoksella sijaitsevan Pohjolakodin kehitystoimenpiteet ovat riittävät.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on katsonut meidän aloittamamme kehitystyön ja muutokset oikeansuuntaisiksi. Se kannustaa meitä jatkamaan työtä suunnitelmamme mukaisesti, Pohjolakotia ylläpitävän Nuorten Ystävien toimitusjohtaja Tiina Haanpää toteaa.

Pohjolakodin toiminnassa tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti niihin asioihin, jotka apulaisoikeusasiamies nosti päätöksessään esille. Näitä ovat muun muassa puhelimen käyttö, nuoren asioiden huolellinen kirjaaminen nuoren asiakirjoihin ja henkilökunnan jatkuva koulutus erityisesti rajoitustoimenpiteiden käytön osalta.

- Tulemme kiinnittämään kaikessa toiminnassamme huomiota siihen, että nuorten osallisuus toteutuu ja nuori tulee erityisen huolella kuulluksi häntä koskevissa asioissa, Haanpää kertoo.

Nuorten Senaatti, jossa on edustaja jokaisesta Pohjolakodin yksiköstä, on syksyn aikana osallistunut erityisesti omaohjaajatyön kehittämiseen. Tätä työtä Pohjolakodissa jatketaan järjestelmällisesti.

- Olemme kesän ja syksyn aikana keskustelleet paljon nuorten kanssa toimintatavoista, säännöistä ja myös rajoitustoimenpiteiden käyttämisestä. Keskusteluja on käyty kahden kesken sekä yksiköissä ja koulussa yhdessä, Nuorten Ystävien kehitysjohtaja Mikko Oranen sanoo.

Toinen keskeinen kehittämisen alue ovat rajoitustoimenpiteet ja niiden käyttäminen. Niiden erottaminen kasvatuksellisesta rajoittamisesta on vaativa tehtävä, sillä vertailukohdaksi asetetaan niiden nuorten tilanne, joita ei ole sijoitettu laitokseen.

- Moniulotteisuutta kuvaa hyvin päätöksen kohta, jossa kuvataan nuorten puhelimen käyttöön puuttumista. Työntekijän on ensiksikin pohdittava, miten nuorten puhelimen käyttöön yleisesti perheissä suhtaudutaan. On arvioitava, vaarantaako puhelimen käyttö nuoren kasvun ja kehityksen ja millä perusteella näin voidaan sanoa, Oranen kertoo.

Kolmanneksi on pohdittava, onko tämä vaarantuminen niin vakavaa, että varsinaisten rajoitustoimenpiteiden käyttö on tarpeellista, vai voidaanko puhelimen käyttöön puuttua kasvatuksellisilla keinoilla. Ratkaisun pitää olla selkeästi perusteltavissa nuorelle itselleen sekä muille nuorille, jotta syntyy kokemus oikeudenmukaisesta ja reilusta kohtelusta.

- Tällaista yksilöllistä ja monipuolista pohdintaa joudutaan koulukodin tyyppisessä laitoksessa tekemään päivittäin. Monelle nuorelle oman käyttäytymisen hallinta on haasteellisempaa kuin useimmille sellaisille nuorille, jotka eivät ole sijoitettuina laitokseen. Koulutusta ja ohjausta tarvitaan monissa kysymyksissä. Toivommekin, että myös valvonnassa ohjaava ja toiminnan kehittämistä tukeva ote vahvistuisi jatkossa, Oranen sanoo.

Päätöksessään Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiirehtii sosiaali- ja terveysministeriön hanketta, jonka tavoitteena on vaativaa lastensuojelua koskevan lainsäädännön uudistaminen.

- Tähän toiveeseen on helppo yhtyä. Voimassa olevaa lainsäädäntöä on luonnollisesti noudatettava. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että apulaisoikeusasiamies on huomioinut lainsäädännön ja palvelujen kehittämisen tarpeen erityisesti paljon palveluja tarvitsevien nuorten osalta, Mikko Oranen toteaa.

Lisätietoja:
Tiina Haanpää, toimitusjohtaja, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, puh. 050 4222 313,
tiina.haanpaa@nuortenystavat.fi

Mikko Oranen, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry, puh. 046 920 9355,
mikko.oranen@nuortenystavat.fi

-----

Nuorten Ystävät lyhyesti

Nuorten Ystävät aloitti toimintansa viime vuosisadan alussa järjestämällä tukea ja apua oululaisille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat eivät pystyneet huolehtimaan heistä. Katulapsiongelma oli tuolloin todellinen.

Valtakunnallisen järjestölähtöisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle. Viime vuonna yli 2 500 vanhempaa sai välineitä parempaan vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta. Avopalveluissa ja sosiaalisen työllistymisen klubitaloissa, pajoissa ja hankkeissa rakennettiin yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin yli 2 000 ihmiselle. Erityisryhmien asumisen palveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina oli lähes 400 asiakasta.