Ajankohtaista

21.1.
Ajankohtaista

Vaativan sijaishuollon toimintaedellytyksiä on parannettava

Oulussa on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti, jossa koulukotiin sijoitettua nuorta syytetään työntekijän pahoinpitelyn ja surmaamisen valmistelusta. Tapaus tekee karulla tavalla näkyväksi, kuinka syvistä ongelmista koulukoteihin sijoitettujen nuorten kohdalla saattaa olla kysymys.

Taustalla oli lehtitietojen mukaan vakava huumeriippuvuus. ”En pärjää ilman huumeita” ja ”tuntuu ihan kauhealta ajatella, että viaton ihminen hakataan ja sattuu oikeasti”, kirjoitti tyttö päiväkirjaansa Kalevan verkkolehden (15.1.) mukaan.

Lastensuojelun lainsäädäntö ei tällä hetkellä tunnista niitä erityisiä haasteita, joita liittyy nuorten kanssa työskentelyyn koulukodeissa. Lain mukaan kasvatuksellisten sääntöjen tulee olla samanlaisia kuin tavanomaisessa kasvatuksessa keskivertoperheissä.

Moni murrosikäinen kapinoi vanhempiaan vastaan, mutta ei kuitenkaan suunnittele heidän surmaamista. Käynnissä oleva oikeudenkäynti sekä muutaman vuoden takainen työntekijän murha osoittavat, että koulukodeissa vakavan väkivallan uhka on todellinen.

Lastensuojelulain muutosesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Nuorten Ystävät on omassa lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kiinnittänyt huomiota edellä kuvattuihin lainsäädännön ongelmiin ja kiirehtinyt niiden ratkaisemista. Toiveena on, että sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä työ vaativan sijaishuollon toimintaedellytysten parantamiseksi tulee jossain vaiheessa näkymään myös koulukotiyksiköiden arjessa.

Kaikesta huolimatta ajattelemme, että jokaiselle koulukodissa asuvalle nuorelle on tarjottava kasvun mahdollisuus hänen elämänhaasteidensa vakavuudesta riippumatta. Näiden mahdollisuuksien luomiseksi teemme työtä joka päivä.

Arja Sutela, pääsihteeri, Nuorten Ystävät ry
Tiina Haanpää, toimitusjohtaja, Nuorten Ystävät Oy