Alaikäiset turvapaikanhakijat

Alaikäiset turvapaikanhakijat

Tukiasumisyksikkö Sommelossa asuminen on ryhmäkotiasumiseen verrattuna selvästi itsenäisempää. Nuoret mm. valmistavat itse ruokansa omissa asunnoissaan tai soluasunnossa ja vastaavat itse kodinhoidosta. Tukiasumisyksikön ohjaajat tukevat nuoria näissä tehtävissä.

Tukiasumisyksikön yhtenä tärkeänä tehtävänä on koulunkäynnin tukeminen. Kaikille pyritään turvaamaan riittävä suomen kielen taito ja sitä kautta väylä jatko- opintoihin.

Nuoret asuvat tukiasumisyksikön palvelujen piirissä pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes täyttävät 18 vuotta. Itsenäisesti asuville 18-21- vuotiaille nuorille puolestaan on mahdollista tarjota ns. jälkihuollon palveluja. Jälkihuollon palvelujen tavoitteena on saada nuoret tuen ja ohjauksen avulla integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja vastaamaan itsenäisesti asioistaan.