Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoitoon voi tulla, kun kotiin annettavista palveluista huolimatta on vaikeuksia selviytyä arjessa, mutta palveluasumiselle tai laitoshoidolle ei vielä ole tarvetta. Perhehoito sopii myös muistisairaille, jotka eivät tarvitse huolenpitoa ympäri vuorokauden. Perhehoito voi olla joko pitkäaikainen, lyhytaikainen tai osavuorokautinen ratkaisu.

Ikäihmisten perhehoito on kodinomaista. Ryhmän pieni koko mahdollistaa yksilöllisyyden toteutumisen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen. Tutut, ympäri vuorokauden läsnä olevat hoitajat tuovat turvallisuutta elämään.

Pitkäaikainen perhehoito on toistaiseksi voimassaolevaa hoitoa, jolloin ikääntyvä muuttaa pysyvästi perhehoitoon.

Lyhytaikainen perhehoito sopii omaishoidossa olevien ikääntyvien sijaishoidoksi tai sairaalajakson jälkeen henkilöille, jotka tarvitsevat aikaa ja tukea kuntoutumiseen ennen omaan kotiin palaamista. Osavuorokautinen perhehoito voi olla päivä- tai yöaikaista. Osavuorokautinen perhehoito on myös hyvä vaihtoehto omaishoidon tueksi tilanteissa, joissa ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle perhehoidolle.

Ota yhteyttä