Perhehoito

Perhehoito

Perhehoitomme on kehitetty ja suunnattu ensisijaisesti lasten pitkäaikaisiin perhesijoituksiin, mutta myös kriisiluonteiset ja lyhytaikaiset sijoitukset ovat mahdollisia. Sijaisperheelle annettava tuki voi mahdollistaa toimivan sijoitusratkaisun myös silloin, kun lapsen sijoitusta harkitaan perhehoidon ja laitoksen välimaastossa. Tukipalveluitamme on mahdollista ostaa räätälöidysti kuntien omille sijaisperheille.

Perhehoidossamme painopiste on sijaisperheille tarjottavassa monipuolisessa ammatillisessa tuessa. Tuki sisältää säännölliset kotikäynnit, puhelinneuvonnan ja ohjauksen, vertaistuen, työnohjauksen, koulutuksen ja asiantuntijakonsultaatiot. Sijaisperheet voivat pitää lakisääteisen vapaan kotiin tulevaa perhelomittajaa tai lomaperhettä käyttäen.

Uusien perheiden rekrytoinnissa käytämme PRIDE-valmennusta.

Sijaisperheeksi?

Etsimme jatkuvasti perheitä, jotka ovat halukkaita ja kiinnostuneita tarjoamaan kodin traumaattisista olosuhteista tulevalle lapselle ja valmiita sitoutumaan tavallisen arjen lisäksi myös vaativaan, mutta tuettuun työskentelyyn lapsen kanssa – tarvittaessa aikuisuuteen asti.

Sijoitettavien lasten erityistarpeita ajatellen on toivottavaa, että perheellä olisi aiempaa, omakohtaista tai ammatillista kokemusta lasten hoitamisesta tai kasvattamisesta eri ikävaiheissa ja toisella vanhemmalla mahdollisuus jäädä ainakin sijoituksen alkuvaiheessa kotiin.

Oheisella videolla perhehoidon erityisohjaajamme ja sijaisperheen äiti Pirkko Teir kertoo lisää sijaisvanhemmuudesta.

Seuraavat PRIDE-valmennukset alkavat:

Varsinais-Suomi ja Satakunta, loppuvuosi 2017
Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä Annika Mattila p. 044 7341 687

Pohjanmaan maakunta, tammikuu 2018
Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä Tarja Koivunen-Kangas p. 044 7341 422

Oulun seutu ja Pohjois-Pohjanmaa, tammikuu 2018
Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä Liisa Tikkanen p. 044 7754 134