Sijaishuoltoyksikkö Kuusela

Sijaishuoltoyksikkö Kuusela sijaitsee Muhoksella Anttilan omakotitaloalueella.  Yksikkö on saanut nimen Armi Kuuselan mukaan, joka on yksikön kummi. Kuuselan henkilökunta ja  erityistyöntekijä suunnittelevat yhdessä nuorten hoitoa ja kasvatusta. Tarpeen mukaan nuorten kanssa työskentelyyn osallistuvat myös Pohjolakodin terveydenhoitaja ja psykologi. Yhteistyö nuorten opettajien kanssa on päivittäistä.

Kasvatuksen ydinalue

Kuuselan toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja dialogisuuteen - vastavuoroisuuteen. Dialogissa ollaan kiinnostuneita nuoren kokemismaailmasta ja siitä, miten nuori ymmärtää ja käsittää asioita. Nuorelle annetaan tilaa omien arvojen ja ajatusten esille tuomiseen. Näistä lähtökohdista käsin käydään yhteisiä arvokeskusteluja, jotka ovat Kuuselan kasvatuksellinen ydin. Keskustelun kautta pyritään rakentamaan nuorelle uutta, mahdollisesti paremmin todellisuutta vastaavaa ymmärrystä.

Sijoituksen alussa nuorelle esitetään vaatimus itsenäisestä toiminnasta. Nuoria kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuu omista asioista ikätasoa edellyttävällä tavalla. Sijoituksen kuluessa nuoren täytyy oivaltaa, että hän voi vaikuttaa elämäänsä oman toiminnan kautta. Työssä olennaisen tärkeätä on tiivis yhteistyö nuoren vanhempien kanssa.

Kuuselan yhteisiä harrastuksia ovat luonnossa liikkuminen ja monet erilaiset liikuntamuodot. Näiden ohella nuoria ohjataan myös yksilöllisen harrastuksen löytämiseen ja ylläpitämiseen.

Kuuselassa on asunto itsenäistyvälle nuorelle sekä vierasasunto perheiden käyntejä varten.