Palvelukeskus Hiekkarinne


Palvelukeskus Hiekkarinne Rovaniemellä sisältää 12-paikkaisen sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinteen, avopalvelukeskuksen sekä 7-paikkaisen kriisi- ja arviointiyksikkö Komsion. Palvelukeskus tuottaa monipuolisesti lastensuojelulain mukaisia avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Sijaishuoltoyksikkö

Sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinne on lastensuojeluyksikkö 13 – 17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Sijaishuoltoyksikkö muodostuu kahdesta 6-paikkaisesta yksiköstä ja erityisosaamisalueena on psyykkisesti oirehtivien nuorien kohtaaminen. Yksikköön voidaan sijoittaa myös kiireellistä sijoitusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Käytössä on myös itsenäistymisasunto, jossa kotiutuva nuori voi harjoitella itsenäistä asumista. Yksikön kasvatustyöstä vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu vastaava ohjaaja, tiimivastaava ja 12 ohjaajaa.

Kriisi- ja arviointiyksikkö Komsio

Komsio on 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö 13 – 17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yksikössä on kaksi kriisi- ja arviointipaikkaa. Komsio on EHO -tasoisesti resursoitu yksikkö, joka tarjoaa kriisi- ja arviointijaksojen ohella pitkäaikaista sijoitusta vaikeasti oirehtiville nuorille. Yksikön yhteydessä on myös kaksi itsenäistymisasuntoa. Yksikön kasvatustyöstä vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu vastaava ohjaaja, tiimivastaava, kuusi ohjaajaa, kaksi yötyöntekijää sekä konsultoiva lastenpsykiatri ja psykologi.

Lapin avopalvelukeskus

Avopalvelukeskus tarjoaa tukea ja ohjausta lastensuojelutoimenpiteiden kohteena oleville tai niitä ehkäiseviä toimenpiteitä tarvitseville perheille. Koko perheelle tarkoitettuja palveluja ovat mm. perhetyö, perhearviointi, perheinterventio, valvotut tapaamiset, perheleirit sekä erilaiset vertaistukeen perustuvat ryhmätoiminnot. Palveluita tarjotaan koko Lapin alueelle.

Jälkihuolto- ja tukiasumispalvelut

Jälkihuolto- ja tukiasumispalvelut tarjoaa yksilöllistä ohjausta nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymisessään. Kohderyhmänä ovat lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon piirissä olevat nuoret. Toiminnasta vastaa palvelukeskuksen oma jälkihuollon työntekijä.