Perhekeskus Väliporras

Perhekeskus Väliporras on Oulussa sijaitseva 0-18-vuotiaille yksin tai sisarusten kanssa sijoitettaville lapsille ja nuorille sekä perheille tarkoitettu yksikkö, joka tuottaa lastensuojelulain mukaisia sijais- ja jälkihuollon sekä avohuollon tukipalveluja.

Väliportaassa on seitsemän varsinaista paikkaa ja kaksi yksiötä sekä yksi kaksio perheille tai itsenäistyville nuorille. Tilat ovat helposti muunneltavissa.

Väliporras tarjoaa kodinomaisen sijoituspaikan elämässään vaikeuksiin joutuneille lapsille ja nuorille

  • joilla on ongelmia kotona
  • elämäntilanne on turvaton 
  • koulunkäynnissä on vaikeuksia
  • alkoholista ja päihteistä on tulossa ongelma
  • sosiaalisissa suhteissa on vaikeuksia
Väliporras tarjoaa lyhyt- ja/tai pitkäaikaista sijoitusta myös pienille lapsille, kun vanhemmilla on kasvatusvaikeuksia lastensa kanssa tai elämäntilanne on muuten vaikea tai kriisiytynyt. Väliporras voi ottaa vastaan useampia saman perheen lapsia.

Perhekeskus Väliporras tarjoaa myös perhekuntoutusta ja tekee avoperhetyötä. Perhekuntoutuksessa autetaan perheitä, joiden pääasiallisena haasteena on vanhemmuus. Väliporras tukee perheitä myös toimimalla lapsille viikonloppu- ja lomapaikkana.

Toiminta

Säännöllinen elämänrytmi, koulu, päiväkoti, harrastukset, tarvittavat tutkimukset ja tukitoimet ja jatkuvasti saatavilla olevat aikuiset ovat toimintamme perusta.

Perhetyö on kiinteä osa toimintaamme. Säännölliset vanhempien tapaamiset, vertaistukiryhmät ja leirit kuuluvat Väliportaan arkeen. Perhekuntoutus sisältää arjen ohjausta, yhdessä tekemistä, vanhemmuuden ja lasten tilanteen arvioimista, sekä tarvittavien erityisosaajien palveluja. Perheillä on käytettävissään ympärivuorokautinen työntekijöiden tuki.

Henkilöstö

Asiakkaita ovat tukemassa ammattitaitoiset ja kokeneet sosiaalialan työntekijät. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat vastaava ohjaaja, perhetyöntekijä ja seitsemän ohjaajaa. Käytettävissä ovat myös Nuorten Ystävien muut palvelut kuten terveydenhoitaja, psykologi, terapeutit ja koulu. Lisäksi käytämme Oulun kaupungin tai yksityisen sektorin palveluja (koulut, päiväkodit, terveydenhoito ja terapiat).