Asunnottomuuden ehkäiseminen

Asunnottomuuden ehkäiseminen

Asunnottomuuden ehkäisemiseen luomamme Paavo-toiminta on Oulun kaupungin, Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistyksen (OsNa) ja Nuorten Ystävien yhteistyömalli. Yhteistyöllä vähennämme oululaisten moniongelmaisten nuorten pitkäaikaisasunnottomuutta ja sitoutamme heitä asumiseen sekä kuntoutumiseen.

Paavo-toiminnassa Oulun kaupunki tarjoaa asiakkaalle sosiaalityön palvelut, OsNa asunnon ja asumisohjauksen ja Nuorten Ystävät tuottaa kuntoutumispalvelut.