Klubitalot

Klubitalot

Nuorten Ystävien klubitalot Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä edistävät osallisuutta ja tasa-arvoa. Klubitaloilla osatyökykyiset saavat vertaistukea ja löytävät mielekästä tekemistä arkeen.

Klubitalojen toiminta perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen, joka on maksuton. Klubitalojen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa pääsyä opiskelemaan tai työelämään.

Talojen toiminnan lähtökohtana ovat niiden jäsenten tarpeet. Työpainotteiset päivät sisältävät toimistotyötä, keittiö- ja kahvilatyötä, siivousta tai kokouksiin ja päätöksentekoon osallistumista sekä erilaisia opintoryhmiä ja kursseja, jotka edistävät arjen ja työelämän taitoja.

Tuemme jäsentemme yksilöllisiä työllistymistä tukevia jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. Tarvittaessa tuemme jäsentemme työllistymistä ja kouluttautumista tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin. Lisäksi neuvomme ja ohjaamme jäseniämme taloudellisten etuuksien hakemisessa.

Klubitalojen toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla sekä Oulun, Rovaniemen ja Kajaanin kaupungit sekä Kainuun sote.

Katso tarkemmat tiedot toiminnasta klubitalojen omilta sivuilta osoitteesta www.nuortenystavienklubitalot.fi