Mielenterveys- ja päihdekuntoutus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutus

Tuotamme yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa mielenterveyskuntoutujien palveluita nuorille sekä nuorille aikuisille.

Palveluilla edistämme asiakkaidemme elämänhallintaa, kuntoutumista sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen toteutamme kuntoutujalähtöisesti. Hyödynnämme henkilöstömme moniammatillista osaamista, yhteistyötä erilaisten sidosryhmen kanssa sekä muita palveluitamme.

Kintas, Oulu ja Turku

Kintas-toiminta on suunnattu mielenterveyskuntoutusta tarvitseville nuorille aikuisille. Toiminnalla edistämme asiakkaiden kuntoutusvalmiuksia, arkielämän taitoja ja sosiaalista toimintakykyä.

Miepä, Oulu

Miepä-kuntoutus on tiivistä avokuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, lisätuen tarve mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai sosiaalisen syrjäytymisen vakava uhka ja oma halu kuntoutua.