Työ- ja päivätoiminta


Asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua työ- ja päivätoimintaan. Työ- ja päivätoimintaa tarjotaan myös muille kuin Nuorten Ystävien asumisyksiköiden asiakkaille. Tarjoamme palvelua Muhoksella ja Imatralla.

Päivätoiminta

Tavoitteena on jokapäiväisten elämäntaitojen parantuminen, asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvien toimintojen harjoitteleminen sekä yhteiskuntaan integroituminen. Palvelu koostuu eri toiminnoista kootusta päiväohjelmasta. Toimintoja ovat mm. erilaiset kädentaitoryhmät, asianomaisissa tiloissa järjestettävät liikunta- ja musiikkiryhmät sekä kädentaidolliset ryhmät (keramiikka, kudonta, ompelu) puutyö, elektroniikan purkaminen, atk, ulkotyö sekä kiinteistönhoito. Päiväohjelman laatimisessa huomioidaan erityisesti asiakkaan henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet.

Työtoiminta

Työtoiminta kehittää asiakkaan kykyä säännölliseen työskentelyyn sekä valmentaa työelämän pelisääntöihin. Tavoitteena voi olla myös työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen, sosiaalisten ja ryhmätyöskentely-taitojen paraneminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien selkeytyminen. Työtoiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaalle toimintakykyä, työ- tai opiskeluelämän perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja kehittävää ja harjaannuttavaa päivittäistä työnomaista toimintaa. Työtoiminta voi olla esimerkiksi tekstiili- ja puutöitä.

Pienryhmämuotoinen päivätoiminta

Pienryhmämuotoisen päivätoiminnan kohderyhmänä ovat autismin kirjoon kuuluvat kehitysvammaiset henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti ja jatkuvasti ohjausta ja apua päivittäisissä toiminnoissaan. Heillä voi olla vaikeuksia selviytyä isossa ryhmässä. Heidän selviytymisensä arjessa edellyttää jatkuvaa henkilökunnan läsnäoloa. Itsenäinen asioiden hoitaminen ei onnistu ja heillä saattaa ilmetä haastavaa käyttäytymistä, mikä on huomioitava myös palvelun tuottamisessa.

Avotyötoiminta

Tavoitteena edistää asiakkaan mahdollisuuksia sijoittua tarpeellisin tukitoimin työharjoitteluun tai tuettuun työhön. Asiakkaalle pyritään löytämään avotyötoiminnan työpaikka ja sopia työnantajan kanssa työajasta ja tehtävistä. Asiakas ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Avotyötoiminta on työtoimintaa, jossa päätöksen palveluun tekee asiakkaan kotikunta. Avotyötoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuu työtoiminnan kautta.