Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Kotiranta

Muhos

Kotiranta, Muhos

Kotiranta on Muhoksella sijaitseva 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille ja ikääntyville.

Huolehdimme asukkaidemme kuntouttavasta arjesta antamalla ympärivuorokautisen huolenpidon, ohjauksen ja avun. Ohjaamme ja avustamme asukkaitamme päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä. Hoidon ja ohjauksen tavoitteena on tukea asukkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Päivisin Kotirannan asukkaat opiskelevat tai osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelman mukaisiin toimintoihin, kuten työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta ja harrastuksista. Monipuolisuutta ja vaihtelua arkeen tuo aktiivinen osallistumisemme retkille ja erilaisiin tapahtumiin.