Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Niittytupa

Muhos

Niittytupa, Muhos

Niittytupa on Muhoksella sijaitseva 11-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille.

Kuntoutuksessamme ja ohjauksessamme korostuu kodinomaisuus sekä turvallinen ja strukturoitu arki. Tähtäämme asukkaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden kasvattamiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Päivisin asukkaamme opiskelevat tai osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelmansa mukaisesti esim. työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta, harrastuksista ja arjen hallinnan sekä asumisen taitojen opettelusta. Monipuolisuutta arkeen tuo yksikön ulkopuolinen toiminta. Järjestämme erilaisia tapahtumia, teemme retkiä ja harjoittelemme arkista asiointia.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllistä huolenpitoa, toimintakyvyn aktivointia ja ylläpitoa sekä kuntoutusta asuakseen itsenäisesti omassa kodissaan.

Tuemme asiakkaitamme harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-aikaan. Ohjaamme asiakkaitamme kuntoutumisen myötä myös eteenpäin työelämään tai opiskelemaan.

Osa asunnoista sijaitsee Niittytuvan pihapiirissä ja osa tavallisissa taloyhtiöissä Muhoksen keskustassa.