Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Rantakoti

Muhos

Rantakoti, Muhos

Rantakoti on Muhoksella sijaitseva 12-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille ja ikääntyville.

Huolehdimme asukkaidemme kuntouttavasta arjesta antamalla ympärivuorokautisen huolenpidon, ohjauksen ja avun. Ohjaamme ja avustamme asukkaitamme päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä. Hoidon ja ohjauksen tavoitteena on tukea asukkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Päivisin Rantakodin asukkaat osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelmansa mukaisesti esim. työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta ja harrastuksista. Monipuolisuutta ja vaihtelua yhteisön arkeen tuo aktiivinen osallistumisemme retkille ja erilaisiin tapahtumiin.