Mielenterveyskuntoutus

Kintas

Oulu

Kintas, Oulu

Kintas-toiminta on suunnattu mielenterveyskuntoutusta tarvitseville nuorille aikuisille.

Toiminnalla edistämme asiakkaiden kuntoutumisvalmiuksia, arkielämän taitoja ja sosiaalista toimintakykyä. Tavoitteena on, että asiakas voi asua itsenäisesti omassa kodissaan. Osana työtä etsimme myös asiakkaan kanssa ratkaisuja hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa kuten opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Toteutamme kuntoutuksen yksilö- ja ryhmätoimintoja sisältävänä avokuntoutusjaksona, jonka tavoitteista ja sisällöstä sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Yksilötoiminnot perustuvat intensiiviseen ohjaukseen ja niissä olennaista on asiakkaan voimavarojen vahvistaminen. Työskentely sisältää tukea antavia keskusteluja, yhdessä asiointia, tekemistä ja liikkumista sekä toimeentuloon ja raha-asioihin liittyvää neuvontaa. Lisäksi annamme asiakkaalle tukea harrastuksiin, opintoihin ja työelämään.

Ryhmätoiminnat tarjoavat mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja, saada vertaistukea, kuulua yhteisöön ja löytää mielekästä sisältöä arkielämään. Verkostotyö on aktiivista yhteistyötä asiakkaan, kuntoutusohjaajan, hoitavan tahon, perheenjäsenten sekä muiden asiakkaan kanssa toimivien tahojen välillä.

Kintas-toimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä Kintas-toiminnan tiimivastaavaan.