Perhekodit

Kavela

Muhos

Kavela, Muhos

Kavela toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia. Perhekoti Kavelassa on kuusi paikkaa 12–17-vuotiaille pojille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan. Perhekodin pihapiirissä on kolme jälkihuollon tukiasuntoa yli 18-vuotiaille nuorille. Perhekoti toimii laitosluvalla.