Ryhmäkodit

Rantapirtti

Muhos

Rantapirtti, Muhos

Rantapirtti on Muhoksella sijaitseva 7-paikkainen perheryhmäkoti ilman huoltajaa Suomeen tulleille, oleskeluluvan saaneille alaikäisille lapsille tai nuorille. Perheryhmäkodissa lapsille ja nuorille annetaan lastensuojeluin mukaiset palvelut kuten ympärivuorokautinen hoito, huolenpito ja kasvatus. Heitä ohjataan mm. koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja kannustetaan monipuoliseen harrastustoimintaan. Nuorille tehdään kotoutumissuunnitelma, joka ohjaa työskentelyä.

Rantapirtissä toimii myös tukiasumisyksikkö, jossa asuminen on ryhmäkotiasumiseen verrattuna selvästi itsenäisempää. Nuoret mm. valmistavat itse ruokansa omissa asunnoissaan tai soluasunnossa ja vastaavat itse kodinhoidosta. Tukiasumisyksikön ohjaajien tehtävänä on tukea ja ohjata nuoria näissä tehtävissä.

Sekä perheryhmäkodin että tukiasumisyksikön yhtenä tärkeänä tehtävänä on koulunkäynnin tukeminen. Kaikille pyritään turvaamaan riittävä suomen kielen taito ja sitä kautta väylä jatko- opintoihin.

Lapset ja nuoret asuvat perheryhmäkodin ja tukiasumisyksikön palvelujen piirissä pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes täyttävät 18 vuotta. Itsenäisesti asuville 18-21- vuotiaille nuorille puolestaan on mahdollista tarjota ns. jälkihuollon palveluja. Jälkihuollon palvelujen tavoitteena on saada nuoret tuen ja ohjauksen avulla integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja vastaamaan itsenäisesti asioistaan.