Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta

Muhos

Työ- ja päivätoiminta Muhos

Toimintakeskus VillaVakka Muhoksella tarjoaa monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja. Toiminnan painopiste on osallistavassa ja ryhmään kiinnittävässä toiminnassa. Lähtökohtana on jokaisen asiakkaan tarpeet ja toiveet.

Toimintakeskus VillaVakassa valmistetaan sosiaali- ja taidealojen ammattilaisten ohjaamissa ryhmätoiminnoissa erilaisia tuotteita sekä tilaustöitä. VillaVakassa on työpajat puutyössä, kädentaidoissa, käsitöissä, musiikissa, elektroniikan purkamisessa, kodinhoidossa ja keittiötyössä. Taidelähtöisissä ryhmissä opitaan tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Toiminnalliset ryhmät voivat olla myös harrastuspohjaisia, terapeuttisia tai kasvatuksellisia. Tarjolla on monenlaista pienryhmätoimintaa sekä yksilöohjattua toimintaa yksilöllisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Tieto- ja viestintätaidot TIKAS-ryhmissä, ART-ryhmät ja erilaiset kognitiivisten taitojen ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

VillaVakka tarjoaa turvallisen ympäristön opetella ja harjaantua työelämään ja itsenäistymiseen liittyviin arjen taitoihin. Asiakkaiden saama vertaistuki sekä sosiaalisten taitojen jatkuva harjoittelu ovat tärkeä osa toimintaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.