Koulukoti Pohjolakoti
Terveydenhuollon näkökulma koulukotinuorten kuntoutuksessa

Terveydenhuollon näkökulma koulukotinuorten kuntoutuksessa

Nuorten Ystävien Koulukoti Pohjolakodissa Muhoksella haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee moniammatillinen terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja/ratkaisukeskeinen psykoterapeutti/neuropsykiatrinen valmentaja Mervi Märsynaho, yleislääketieteen ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri/psykoterapeutti Jukka Rahko, neuropsykologi Irina Rannikko ja sosiaalityöntekijä Eveliina Markus.

Lapsen tullessa Pohjolakotiin, vastuu hänen terveydenhuollosta on heti terveydenhuollon tiimillä.

- Terveydenhuollon ammattilaiset ottavat lapsen terveyteen liittyvät asiat hoitoonsa. Tiimin tehtävä on koko sijoitusprosessin ajan kulkea nuoren mukana ja tukea kasvatusprosessia, kertoo asiakasohjauksesta vastaava sosiaalityöntekijä Eveliina Markus.

Lapsesta pyritään keräämään kattavat esitiedot sijoituksen alkaessa, jotta terveydenhuollon tiimi pääsee heti työskentelemään lapsen kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja Mervi Märsynaho käy jokaisen lapsen kanssa terveydentilaan liittyvän alkuhaastattelun. Tämän jälkeen yhdessä lääkäri Jukka Rahkon kanssa tehdään hoitosuunnitelma ja kuntoutuksen tarpeen arviointi.

Psykiatrinen sairaanhoitaja käy nuorten kanssa tarvittaessa terapeuttisia keskusteluja, tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta ja on mukana erityisen huolenpidon prosessissa. Neuropsykologi puolestaan keskittyy tarvittavien tutkimusten tekemiseen, kasvatushenkilökunnan tukemiseen arjen kasvatustyössä sekä työskentelee osana moniammatillista tiimiä erityisen huolenpidon prosessissa.

Erikoislääkäri laatii nuorelle hoitosuunnitelman sekä jatkohoitosuunnitelman sijoituksen loppuessa. Lääkäri tapaa nuoria säännöllisesti, arvioi lääkehoidon tarvetta, tekee terapiatarpeen arviota ja tekee tarvittavat lausunnot ja lähetteet.

- Erikoislääkärillä on oikeus Siron kautta tehdä kirjauksia Kanta-järjestelmään. Se lisää potilasturvallisuutta ja helpottaa tiedon keruuta, kertoo Rahko.

Yhteistyötä ja luottamusta

Yhteistyö terveydenhuollon tiimin ja yksiköiden työntekijöiden välillä on tiivistä ja konsultoivaa. Yhteistyötä tehdään niin Pohjolan koulun, Muhoksen terveyskeskuksen, OYS:n nuorisopsykiatrian, Kelan, Pohjolakodin yksiköiden ja nuoren muiden verkostojen kanssa.

- Pohjolakodilla tuetaan kokonaisvaltaisesti lapsen hyvinvointia. Yhteydenottoja lapsen terveyteen liittyvissä asioissa tulee niin yksiköistä kuin Pohjolan koulultakin mutta myös lapsen vanhemmilta. Tarve terveydenhuollon palvelulle on suuri ja me terveydenhuollon tiimin ammattilaiset vastaamme tarpeeseen suunnitelmallisesti ja lapsen etua ajatellen, kertoo Märsynaho.

Tiimi on osa nuoren arkea ja nuori voi oppia luottamaan, että hänen kanssaan tehdään töitä.

- Tarjoamme lapselle hoitoa, tutkimuksia ja kuntoutusta, mutta lapsi itse päättää, mitä apua hän on valmis vastaanottamaan. Sen vuoksi luottamuksellisen hoitosuhteen syntyminen on erittäin tärkeää. Omaohjaajan ja nuoren välit ovat tärkeät ja tiimi konsultoi ja ohjaa työskentelyä. Työskentely on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä, Markus toteaa.

- Meillä korostuu moniammatillisuus; monta eri alan ihmistä tekemässä töitä yhteisen päämäärän eli nuoren hyvinvoinnin eteen, jatkaa Rahko.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

EHO pysäyttää lapsen vakavasti vahingollisen käyttäytymisen

Angstiteinin kasvu

Pohjolakodilla nuoret ja ohjaajat kehittävät yhdessä