Sijaishuollon erityisyksiköt

Toukola

Muhos

Toukola, Muhos

Sijaishuollon erityisyksikkö Toukola toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia. Toukolassa on seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille pojille, jotka tarvitsevat sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta sekä hyötyvät aikuisen tiiviisti ohjaamasta ja strukturoidusta arjesta. Toukolaan sijoitettavat lapset ovat kokeneet jo useita aikaisempia keskeytyneitä sijoitusjaksoja eri lastensuojelulaitoksissa.