Työhönvalmennus

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille

Oulu

  

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke tarjoaa yksilöllistä ja pitkäkestoista työhönvalmennusta maahanmuuttajataustaisille TE-toimiston asiakkaille. Tavoitteena on rakentaa yksilöllinen polku kohti avoimia työmarkkinoita.

Toiminta on tarkoitettu sinulle, joka:

  • olet työikäinen (18-65-vuotias)
  • olet maahanmuuttaja
  • tarvitset tukea oman työllistymispolun löytämiseen
  • omaat riittävän suomen kielen taidon

Etenet työhönvalmentajiemme tuella kohti työllistymistä tai opintoja. Toimintaan kuuluu työnhakuvalmiuksia, osallisuutta ja elämänhallintaa parantavia koulutuksia, vertaisryhmiä sekä yritysvierailuja. Työhönvalmentaja tukee sinua ja työnantajaasi työpaikalla tapahtuvassa ohjauksessa, perehdytyksessä ja arvioinnissa.

Tuettu työhönvalmennus sisältää:

  • alkuvaiheen kartoituksen
  • yksilöllisen työllistymistä tukevan polun suunnitelman
  • ryhmätapaamiset ja koulutukset
  • tutustumista yrityksiin
  • säännölliset työpaikkakäynnit
  • pitkäkestoisen tuen työntekijälle ja työnantajalle

Työhönvalmennuksen perustana on Tuetun työllistymisen menetelmä (Supported Employment), jossa työhönvalmentaja antaa tarvittavan tuen suoraan työpaikalle. Tuetussa työllistymisessä korostuu työllistymistavoitteen lisäksi asiakkaan osallisuus työllistymisprosessissa ja kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta. Hanke on osa Kotona Suomessa kokonaisuutta. Rahoituksesta vastaa Hämeen ELY -keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.

    

Hurjia työllistymistuloksia

Projektipäällikkö Anu Vanhatupa