Vanhempien Akatemia
Parisuhdekurssit

Parisuhdekurssit

Parisuhteen huoltokurssit

Parisuhteen huoltokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhempien välistä vuorovaikutusta ja antaa eväitä toimivaan parisuhteeseen. Kurssilla etsitään vastauksia siihen, mikä on hyvin toimivan parisuhteen resepti eli mistä aineksista toimiva parisuhde koostuu ja mitkä ovat parisuhteen yleisimmät kompastuskivet. Kuinka voisin ymmärtää paremmin kumppanini tapaa ajatella ja viestittää asioita ja kuinka osaisin kertoa omista ajatuksistani ja tunteistani niin, että kumppanini ymmärtäisi minua?

Kurssille otetaan mukaan kahdeksan (8) pariskuntaa. Kurssit kokoontuvat Nuorten Ystävien keskustoimistolla Waenerbergin salissa (Torikatu 28, Oulu) yhteensä neljä kertaa, 2 h kerrallaan. Lastenhoitoa on yli 2-vuotiaille lapsille tietyillä kursseilla, tarkista tilanne kurssiesitteestä.  

Parisuhteen huoltokurssi ja lastenhoito ovat vanhemmille maksuttomia.

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on kanadalaisen Sue Johnsonin tunnekeskeiseen pariterapiaan perustuva parisuhdekurssi, jossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta sekä vuorovaikutustilanteiden taustalla vaikuttavia tunteita.

Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään omasta parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssille otetaan neljä paria. Kurssille hakeville pareille tehdään alkuhaastattelu, joka on osa kurssia. Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on luonteeltaan intensiivinen, joten kurssille hakevien parien on pystyttävä osallistumaan kaikille kerroille ja sitoutumaan työskentelyyn. Kurssi ei sovellu pareille, joiden parisuhteessa on isoja, työstämättömiä ongelmia eikä silloin jos parisuhteessa on väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä.

Tapaamiset koostuvat luennoista, videoiden katsomisesta, harjoituksista ja kotitehtävistä. Kurssikirjana käytetään Sue Johnsonin kirjaa Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Kurssi on maksuton mutta kirjan kurssilaiset hankkivat itse. Kirjan voi ostaa etukäteen tai sen voi ostaa kurssin alussa kurssin ohjaajalta (noin 30,00 €).

Kurssikertojen aiheet:

  1. Rakkauden ja kiintymyssuhteen ymmärtäminen
  2. Kun yhteys katkeaa -Tuhoavat keskustelut
  3. Arkojen kohtien tunnistaminen
  4. Turvallisen perustan luominen
  5. Luottamuksen palauttaminen
  6. Kun yhteys löytyy -Pidä minut lähelläsi -keskustelut
  7. Tunneyhteyden vahvistaminen seksin ja kosketuksen avulla, Rakkauden ylläpitäminen