Työhönvalmennus

Adapteri

Oulu

  

Adapteri, Oulu

Adapteri tukee täsmävalmennuksella työttömänä olevien oululaisten työnhakijoiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä osaamisen kehittymistä. Erityisesti painotamme yli 50-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Adapteri toimii tiiviisti Oulun alueen työnantajien ja työtutortoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten kanssa.

Täsmävalmennuksen tavoitteena on vastata työmarkkinoiden kohtaantohaasteeseen parantamalla työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeita vastaavaksi.

Adapterissa tehtävän käytännönläheisen täsmävalmennuksen tavoitteet ovat:

  • Valmennettavien työelämä- ja opiskeluvalmiudet paranevat täsmävalmennuksen ansiosta.
  • Valmennettavat työllistyvät tai löytävät muun itselleen mielekkään jatkopolun/uran, joka edistää heidän työllistymistä. Päämääränä on, että kukaan hankkeessa mukana olleista ei jää tyhjän päälle.
  • Valmennettavat saavat pitkäaikaista tukea urapolullaan tutorverkostolta ja pysyvät työelämässä mukana.
  • Hankkeen työllistämistoimet vastaavat seudullisen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeeseen.

Adapteri-hanke vastaa alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen avulla. Työelämään paluun tukemiseksi rakennetaan vapaaehtoisten työtutoreiden verkosto tukemaan työnhakijoita urapolun pitkäaikaisessa rakentamisessa.

Adapteri on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman mukainen kolmivuotinen kehittämishanke ja se toteuttaa toimintalinjan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.