Täsmävalmennuksella työelämään – Adapteri yhdistää työnantajat ja työnhakijat

Täsmävalmennuksella työelämään
– Adapteri yhdistää työnantajat ja työnhakijat

Oulun seudulla on pula osaavasta työvoimasta, mutta samalla tuhansia pitkään työttömänä olleita työnhakijoita. Työmarkkinoilla avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa. Nuorten Ystävien Adapteri-kehittämishankkeessa vastataan Oulun seudun alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen avulla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset työttömät ja pitkään työttömänä olleet henkilöt sekä alueen työnantajat, joiden kanssa työskennellään tiiviissä yhteistyössä. Toiminnassa painotetaan erityisesti alle 30-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työllistymistä.

- Täsmävalmennuksessa on kyse työnhakijoiden osaamisen ja työskentelyvalmiuksien kehittämisestä työpaikalla siten, että työnantajat saavat valmennuksen avulla tarpeisiinsa koulutettua työvoimaa. Aiempien kehittämishankkeidemme tulokset kertovat, että yhdessä työnantajien kanssa tehty työnhakijoiden valmennustyö johtaa parhaisiin työllistymistuloksiin, toteaa Adapterin projektipäällikkö Vesa Karjalainen.

Valmennukseen ohjaudutaan TE-toimiston kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan Adapterin työhönvalmentajiin. Täsmävalmennusjakson kesto on noin kuusi kuukautta. Valmennuksen aikana työnhakijan työelämävalmiuksia ja osaamisen kehittymistä tuetaan siten, että ne vastaavat työn vaatimuksia sekä edistävät pitkäaikaista työllistymistä.

- Työnhakijat saavat sparrausta opiskelu- tai työnhakuasiakirjojen työstämisessä, työnhaussa, työhaastatteluihin valmistautumisessa sekä jatkopolkujen etsimisessä. Jalkaudumme työnhakijoiden kanssa Oulun seudun yrityksiin etsimään työpaikkoja, joissa yritysten tarpeet ja työnhakijoiden taidot kohtaavat. Työllistymisen edistämiseksi hyödynnämme myös ammatillisen koulutuksen uudistuksen mahdollistamia lyhyitä oppisopimuksia ja ammatillisten tutkintojen osatutkintoja, Karjalainen kertoo.

Täsmävalmennusta työhönvalmentajien tuella

Kun työnantajan ja työnhakijan tarpeet kohtaavat, työnantajan kanssa voidaan sopia valmennusjakso työpaikalla. Se rakennetaan työnantajan ja työntekijän yhteisten tarpeiden pohjalle. Valmennusjakson aikana työntekijä pääsee kehittämään työelämätaitojaan sekä näyttämään osaamistaan työnantajalle.

- Täsmävalmennuksen avulla madalletaan työnantajien kynnystä uuden työntekijän palkkaamiseen. Parhaimmillaan työnantajat saavat valmennuksen avulla omiin tarpeisiin valmennettua ja koulutettua työvoimaa, Karjalainen toteaa.

Adapterin työhönvalmentajat ovat niin työnhakijan kuin työnantajankin rinnallakulkijoina koko valmennusprosessin ajan. Työnhakijat saavat tukea osaamisen päivittämiseen ja täydentämiseen liittyvien koulutusten kartoittamisessa ja työpaikkoihin sekä erilaisiin työtehtäviin tutustumisessa.

- Työpaikoilla Adapteri on mukana rekrytointivaiheessa, valmennustarpeiden arvioinnissa sekä itse valmennuksen aikana. Työnantajalle annamme tukea valmennussuunnitelman toteuttamisessa ja työllistämisessä sekä apua mahdollisten eteen tulevien haasteiden selättämisessä, Karjalainen kertoo.

Työelämään paluun tukemiseksi Adapterissa rakennetaan työtutoreiden verkosto auttamaan työnhakijoita urapolun rakentamisessa. Työtutor-toiminnasta työnhakija saa halutessaan ammatillisen tuen lisäksi vertaistukeen perustuvan tukimuodon.

Nuorten Ystävillä vahvaa osaamista työhönvalmennuksesta

Nuorten Ystävillä on pitkä kokemus hankkeessa tehtävästä työhönvalmennuksesta, joka vastaa yksilölähtöisen työskentelyn ansiosta erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Järjestö on kehittänyt intensiivisesti vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille jo 2000-luvun alusta saakka.

- Kehittämistoimintamme kokemukset ovat osoittaneet, että pitkäkestoisten, yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen tarve on edelleen olemassa. Meillä on valmiina erinomaisesti toimivat yhteistyöverkostot Oulun seudulla viranomaisten, yrittäjien sekä muiden työnantajien kanssa, toteaa Karjalainen.

Projektipäällikkö
Vesa Karjalainen
p. 044 7341 549

Työhönvalmentajat
Marja Hämäläinen, p. 050 4370 054
marja.hamalainen@nuortenystavat.fi

Tarja Ervasti, p. 044 7341 888
tarja.ervasti@nuortenystavat.fi

Yritys- ja tutorkoordinaattori
Ebba Moilanen, p. 044 7441 850
sanna.savolainen@nuortenystavat.fi


-----
Adapteri on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman mukainen kolmivuotinen kehittämishanke ja se toteuttaa toimintalinjan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.

Jaa tarina