Työhönvalmentaja lähellä ihmistä

Työhönvalmentaja lähellä ihmistä

Adapteri-hankkeen työhönvalmentaja Tarja Ervastin kaikki työtehtävät 2000-luvulla ovat liittyneet työllistymiseen ja kouluttautumiseen. Nuorten Ystävillä on aina saanut olla lähellä ihmistä, hän sanoo.

Tarja Ervasti tuli osittain Nuorten Ystävien palvelukseen jo vuonna 2002, kun Nuorten Ystävät ja Osna tulivat mukaan Kuurojen Yhdistyksen luotsaamaan Tervatulli Oy:n. Vuonna 2004 Tervatullin toiminta siirtyi kokonaan NYlle ja siitä alkaen hän on työskennellyt Nuorten Ystävillä.

Tervatullin jälkeen Ervasti on ollut töissä hankkeissa. Ensimmäisenä oli Motiva-projekti, jossa kohderyhmänä oli alle 30-vuotiaat työttömät nuoret. Seuraavaksi hän siirtyi Tukkitien Työllistämishankkeeseen, jossa kohderyhmänä oli osatyökykyisiä työttömiä henkilöitä. Hankkeen päätyttyä hän siirtyi Klubitalo Pönkkään ja sieltä hän siirtyi Työetsivä-hankkeeseen, joka päättyi vuoden 2018 lopussa. Adapteri-hankkeessa hän on ollut sen alkamisesta saakka eli tammikuusta 2019. Kaikki työtehtävät 2000-luvulla ovat jollakin tavoin liittyneet työllistymisen, kouluttautumisen ja asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Adapterissa Ervasti tekee asiakastyötä ja osallistuu tiimin kanssa kehittämishankkeen suunnitteluun ja hyvien toimintatapojen kehittämiseen työhönvalmennuksessa. Adapteri-hanke sovittaa yhteen työnhakijoita ja työnantajia räätälöidyn täsmävalmennusmallin avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset työttömät ja alueen työnantajat. Yhteistyötä tehdään TE-toimiston, oppilaitosten sekä muiden alueella toimivien hankkeiden kanssa. Toiminnassa painotetaan alle 30-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työllistymistä.

– Tavoitteemme on löytää hyviä toimintatapoja vastaamaan kohtaanto-ongelmaan ja hakea yksilöllisiä ratkaisuja siihen. Koen omaksi jutukseni ihmisten kohtaamisen heidän arjessaan ja heidän tavoitteittensa tukemisen koulutuksen tai työpaikan saamiseksi. Keskustelemme ja pohdimme yksilötapaamisilla eri vaihtoehtoja asiakkaan ehdoilla. On erittäin palkitsevaa, kun saa olla mukana jatkopolkujen löytymisessä, onpa se sitten kouluttautuminen, työ tai jokin muu heille sopivien jatkopolkujen löytäminen, Ervasti pohtii.

Adapterissa on mukana asiakkaita hyvin erilaisilla taustoilla. Joillakin asiakkailla on peruskoulu, ammattitutkinto tai korkeakoulutausta, mutta yhteistä heille kaikille on työttömyys.

– Osa heistä lähtee opiskelemaan kokonaan uutta alaa tai laajentaa osaamistaan suorittamalla tutkinnon osia. Yhdessä selvittelemme, olisiko paras vaihtoehto alan vaihtaminen vai täydennyskoulutus. Osa heistä on valmiita siirtymään työelämään heti, kun oikea paikka löytyy. Koko Adapterin tiimi on asiakkaan kaverina ja tukena etsimässä uutta suuntaa. Yhtä ainoaa polkua ei ole, vaan jokaisella on omanlaisensa polku, Ervasti painottaa.

Hankkeen tavoitteena on tukea 200 asiakasta, ja nyt puolessa välin hanketta ollaan 120:ssa asiakkaassa. Tällä hetkellä hankkeessa on noin 50 aktiivista asiakasta, joista suurin osa on yli 50-vuotiaita, vaikka palvelu on tarkoitettu kaiken ikäisille työttömille.

Täsmävalmennuksen aikana asiakkaan työelämävalmiuksia ja osaamisen näkyväksi tekemistä tuetaan siten, että ne vastaisivat työn vaatimuksia ja edistäisivät pitkäaikaista työllistymistä.

Ervasti kokee, että hänet on pitänyt NYllä näin kauan arvot ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön sekä hyvä työyhteisö.

– NYllä olemme heikomman puolella ja ymmärrämme ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Tuemme ja autamme elämän eri vaiheissa. Yksi parhaita hetkiä asiakastyössä on, kun asiakas on löytänyt oman tiensä ja hän jatkaa eteenpäin elämässä. On palkitsevaa, kun asiakas uskaltaa lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta ja toteaa, että tämä on minun juttuni, en vain ole sitä tullut aikaisemmin ajatelleeksikaan. Hienoa on se, kun saamme asiakkaalle työpaikan tai hän lähtee opiskelemaan. Ihmisen saatuaan arkeensa tekemistä, kohtaamisia ja vertaistukea, hän virkistyy, toivottomuus vähenee ja huumori löytyy. Silloin aina ajattelen, että tätä työtä kannattaa tehdä.

Myös Adapterissa on nyt keväällä otettu digiloikka. Kun aikaisemmin työtä tehtiin kasvokkain, on nyt huomattu, että työtä voi tehdä monella tavalla. Ryhmäkokoontumisia ja yksilötapaamisia on pidetty Teamsissä. Verkossa on Adapterin valmennuskirja, josta löytyy mm. omien vahvuuksien tunnistamista, oman osaamisen näkyväksi tekemistä sekä oman itsensä markkinointia työmarkkinoilla. Valmennuskirjasta löytyy myös testejä, linkkejä kouluksiin, TE-toimiston palveluihin ja paljon muuta.

– Osa asiakkaista kokee hyvänä, että he voivat itse valita tulevatko Teams-ryhmiin mukaan kasvoilla vai ei. Tästä johtuen he uskaltautuvat puhumaan ryhmissä enemmän, mutta heillä on myös lupa olla myös kuuntelijana. Asiakkaat kokevat ryhmät erittäin tärkeiksi, kun kaikki ovat saman asian äärellä ja sieltä saa vertaistukea. Työpajat ja ryhmät ovat kaikille jäsenille avoimia, Ervasti kertoo.

Työelämäasioissa ja asiakastyössä Ervasti pyrkii olemaan ajan hermolla seuraamalla valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä koulutuksia ja webinaareja. NYllä on voinut siirtyä eri hankkeisiin ja päästä uusiin työtehtäviin ja sitä kautta asioita päästä näkemään työtä eri kulmilta.

– Saan tukea työhöni omalta tiimiltäni, joka on hyvä ja toimiva. Esimiehiltä tulee luotto ja työntekemisen mahdollisuudet. Pystyn itse määrittämään aikatauluni ja saan itse suunnitella työtäni, Ervasti miettii ja lisää:

– NYllä työskennellessä olen saanut aina ollut lähellä ihmistä.

Vapaa-ajalla Ervasti harrastaa monipuolisesti liikuntaa avantouinnista kuntosaliin ja pyöräilyyn.

– Minulla liikunnallisuus on aina ollut elämäntapa. Luen myös paljon. Nyt on menossa Elena Ferranten kolmas kirja ja kotimaisista kirjailijoista luen esimerkiksi Hirvisaarta ja Paasilinnaa. Neulon myös jonkin verran, lähinnä villasukkia ja lapasia.

Jaa tarina