Blogi

Marjo Riitta Tervonen

ohjelmapäällikkö

Kirjoitettu
24.09.2019

Paikka auki avaa oven työelämään - tulokset puhuvat puolestaan!

Paikka auki on osoittanut paikkansa tässä yhteiskunnassa. Tulosten perusteella ohjelma on ansainnut jatkon myös vuoden 2021 jälkeen. Työntekijät kertovat, kuinka työpaikan myötä elämän laatu on kohentunut, itsetunto on vahvistunut ja oma tulevaisuus on kirkastunut. Avustusohjelman kautta työllistetään vuosittain noin 200 vaikeasti työllistyvää sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin tehtäviin.

Nuorten Ystävät sai vuosi sitten koordinoitavaksi STM:n Paikka auki -osatyökykyisten ja nuorten avustusohjelman vuosille 2018 - 2021. Olemme tehneet viisihenkisen koordinaatiotiimin kanssa kovasti töitä sen eteen, että ohjelman kautta työllistyneet työntekijät ja työllistävät järjestöt saisivat parhaan mahdollisen tuen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on järjestetty lähes 30 treffitilaisuutta, joihin on osallistunut noin 260 ohjelmassa mukana olevaa henkilöä. Tämän lisäksi olemme konsultoineet järjestöjä ja työntekijöitä eri asioissa yli 300 kertaa.

Nuorten Ystävien periaatteisiin kuuluu, että asiakkaan kokemuksia kuullaan ja toiminta pohjautuu heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Näitä tarpeita on kartoitettu vuoden mittaan sekä työnantajilta että työntekijöiltä. Eniten puhuttaneet aiheet ovat rekrytointi, mentorointi ja hyvä työ, jotka kaikki liittyvät työnantajan vastuullisuuteen. Aiheita varten on kehitetty ohjeistuksia ja toimintamalleja, joita on hyödynnetty jo monessa järjestössä.


Paikka auki -työntekijät tyytyväisiä


Ensimmäiset tulokset työntekijöiltä todistavat ohjelman toimivan erinomaisesti. 91 % vastanneista kokee olevansa työhönsä tyytyväisiä. Siitä pienestä joukosta, jonka tilanne ei ole näin myönteinen, syynä on yleensä epäselvä tehtävänkuva tai työyhteisön ongelmat. Tätä kohderyhmää ohjelmakoordinaattorimme tukevat kaikin mahdollisin keinoin. Haastavissa tilanteissa on etsitty ja löydetty rakentavia ratkaisuja.

Yhtä rohkaisevaa on se, että kaksi kolmesta Paikka auki -työntekijästä kertoo myönteisistä elämänmuutoksista työsuhteen aikana. Elämänmuutokset liittyvät mm. taloudellisen tilanteen ja elämän laadun kohenemiseen, itsevarmuuden ja itsetunnon vahvistumiseen sekä oman tulevaisuuden kirkastumiseen.

Nämä positiiviset tulokset kertovat monesta asiasta. Järjestöt ovat vastuullisia työnantajia, kun kyseessä on vaikeasti työllistyvä henkilö. Järjestöissä osataan tukea ja ohjata työelämän alkutaipaleella ja haastavassa elämäntilanteessa olevia työntekijöitä. Työnantajat ovat hakeneet aktiivisesti tukea koordinaatiohankkeelta heitä pohdituttaviin asioihin ja työnantajien tarpeisiin on selkeästi pystytty vastaamaan.


Hanke osoittanut tarpeellisuutensa


Paikka auki -ohjelma on herättänyt suurta mielenkiintoa järjestökentässä. Tällä hetkellä tiedämme, että vuoden 2020 haussa hakemuksia on jätetty lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Myös media on kiinnostunut ohjelmasta, ja heinäkuussa ohjelmaa esiteltiin Loton insertissä. Elokuussa ohjelmasta puolestaan kiinnostui Etelä-Suomen media ja syyskuussa Lännen media.


Aika kuitenkin rientää, ja ensi keväänä haetaan avustuksia vuodelle 2021, joka on tämän ohjelmakauden viimeinen haku. Järjestöiltä usein kuulemamme toive on, että ohjelma saisi jatkoa ja vakinaistettiin. Tätä puoltaa myös hallitusohjelma, joka tähtää osatyökykyisten parempaan työllistymiseen.


Toivomme, että ohjelman tähänastiset tulokset puhuvat puolestaan. Vaikutuksista – eli ohjelmassa mukana olleiden jatkopoluista – tiedämme lisää ensi keväänä. Jo nyt kentältä kuuluu paljon iloisia viestejä ansaituista jatkosopimuksista sekä opiskelupaikoista.


Uskomme vahvasti, että Paikka auki on osoittanut paikkansa tässä yhteiskunnassa. Tällä tarkoitan sitä, että ohjelman tulisi saada jatkoa vuoden 2021 jälkeenkin. Päätöksen teossa avainasemassa on sosiaali- ja terveysministeriö.

Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

28.09.2019 : Birgitta Tervonen
Hei asun pääkaupunki seudulla ja olisin
Kiinnostunut ohjaajan työstä villavantaaseen.
Vantaalle.
Onko täältä kautta päästä töihin
28.09.2019 : Birgitta Tervonen
Hei asun pääkaupunki seudulla ja olisin
Kiinnostunut ohjaajan työstä villavantaaseen.
Vantaalle.
Voiko täältä kautta päästä töihin?
Heti

Jätä kommentti