Blogi

Amira Bushnaief

kehittäjäasiantuntija

Kirjoitettu
27.11.2019

Asunnottomuus koskettaa

Kansainvälistä YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää Asunnottomien yötä vietettiin 17.10.2019. Oulussa asunnottomien yön tapahtuman järjesti kaupungissa toimiva päihdetyön verkosto, joka koostuu Oulussa päihdeasiakkaiden kanssa työskentelevistä tahoista. Tänä vuonna teemana oli erityisesti naisten asunnottomuus. Tapahtuman tavoitteena oli, että ihmiset pysähtyisivät pohtimaan millaisissa olosuhteissa osa ihmisistä elää ja miten asunnottomuutta sekä köyhyyttä voitaisiin torjua.

Olen tehnyt pitkän työuran huumetyön parissa, kentällä ja kehittämässä. Työni kautta olen päässyt näkemään läheltä asunnottomien ja vaikeasti päihdeongelmaisten arkea sekä selviytymistä tämän päivän yhteiskunnassa. Naisten asema huumemaailmassa ja asunnottomana koskettaa minua erityisesti.

Asunnottomat naiset altistuvat henkiselle, fyysiselle, taloudelliselle ja seksuaaliselle väkivallalle. Väkivaltaisesta parisuhteesta irrottautuminen on todella haastavaa, etenkin jos vaihtoehtona on asunnottomuus. Turvakotiin hakeutuminen ei ole kaikille realistinen vaihtoehto, mikäli kärsii vaikeista riippuvuusongelmista.

Oulussa tilapäismajoitusta asunnottomille, päihteitä käyttäville naisille tarjoaa Kenttätien palvelukeskus. Naisten osuus palveluiden käyttäjistä on pieni, mutta se kasvaa koko ajan. Kenttätielle hakeutuvat naiset käyttävät palvelua lyhyen ajanjakson, jonka jälkeen heitä on kokemuksen mukaan vaikea tavoittaa. Huomioitavaa on, että naisten kohdalla heidän hyväksikäyttäjänsä ja/tai väkivallan tekijät voivat majoittua samassa yksikössä.

Asunnottomuuden syyt ovat hyvin moninaisia. Taustalla voi olla mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, taloudellista ahdinkoa, rikoskierre, ero, puutteellisia taitoja asumisen suhteen, turvattomuutta ja vakavaa sosiaalista syrjäytymistä. Asunnon saaminen on todella haasteellista, jos on menettänyt luottotiedot asumiseen liittyvistä veloista johtuen. Muutoin luottotiedot eivät tänä päivänä saa olla este asunnon saamiselle. Puutteelliset kyvyt ja taidot hoitaa asumiseen liittyviä velvoitteita sekä sitoutuminen asumisen yleisiin tai tuetun asumisen sääntöihin voi olla vaikeaa suhteessa ihmisen sen hetkiseen toimintakykyyn tai elämäntilanteeseen. Mikäli häädön on saanut häiriöperustein, on uuden asunnon saaminen vaikeaa ilman erityisen hyvää suunnitelmaa asumisen tueksi. 

Yksinäisyys, turvattomuus ja yksin olemisen vaikeus ovat etenkin nuorten asunnottomien haasteita. Nuorten asunnottomuus on usein tilapäistä ja tilastojen ulkopuolelta löytyy paljon piiloasunnottomuutta. Nuorella voi olla nimettynä asunto, mutta käytännössä hän ei asu siellä, vaan majailee esimerkiksi vanhempiensa tai kavereiden luona.

Huumemaailmassa elävät nuoret joutuvat helposti tilanteisiin, joissa kaverit voivat ottaa heidän asuntonsa haltuun, koska rajojen asettaminen on vaikeaa ja väkivallan uhan alla jopa mahdotonta. Nuoret majoittavat kavereita asunnollaan saadakseen päihteitä tai vastapalveluksena siitä, että ovat itse aiemmin saaneet yöpaikan kaverin luota. Kavereiden majoittamisen tuoman häiriön seurauksena asunnon haltijana oleva nuori saa häädön. Tällaisessa kierteessä olevan nuoren tilanne vaatii vahvaa tukea asumiseen sekä samanaikaisen päihdehoidon ja muun arjen hallinnan tuen.

Vastikkeellinen asuminen on ilmiönä valitettavan yleistä myös Oulussa. Etenkin naisten kohdalla tämä on erittäin vahingollista. Asumista vastaan voi joutua suostumaan seksuaalisiin tekoihin tai hankkimaan päihteitä. Jatkuvan kiristyksen ja väkivallan uhan alla näköalat kapeutuvat ja avun hakemisen kynnys nousee. Asunnottoman naisen arki on jatkuvan uhan alla olemista ja tähän tarpeeseen rakentuu suojaavia toimintatapoja. Avun hakeminen on vaikeaa, koska on joutunut kehittämään itselleen suojakilven, jossa avuttomuuden tai omien heikkouksien paljastuminen on uhka selviytymiselle.

Hakeakseen apua asunnottomuuteen ja päihdeongelmien hoitamiseen ihmiset ovat kertomansa mukaan valmistautuneet tähän pitkiä aikoja. Kun he lopulta hakeutuvat avun piiriin, on kohtaamisella ja kuulluksi tulemisella suuri merkitys. Empaattinen kohtaaminen ja kokemus siitä, että tulee ymmärretyksi ovat avainasemassa. On tärkeää, että ihminen kokee olevansa turvassa, jotta hän kykenee rauhoittumaan, tutkimaan elämäntilannettaan ja pohtimaan millaista apua tarvitsee.

Asunnottomana on haasteellista sitoutua sovittuihin aikatauluihin ja suunnitelmiin. Voimavaroja syö turvattomuus ja jatkuva epävarmuus siitä, missä yönsä viettää. Palvelujärjestelmältä vaaditaan joustavuutta, notkeutta ja reagointikykyä tarttua nopeasti ihmisten avunpyyntöön ja rakentaa riittävän tiivistä tukea.

Asunnottomuuden torjumiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan monialaista yhteistyötä ja vahvaa sitoutumista asiakkaaseen. Nuorten Ystävillä asunnottomuuden haasteisiin pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan muun muassa Paavo-kuntoutus, Miepä-kuntoutus, tuetun asumisen palvelut sekä jälkihuolto. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Oulun kaupungin eri toimijoiden sekä eri järjestöjen kanssa.

Tuen tarve on jokaisella yksilöllinen, ja tärkeää on selvittää todelliset syyt asunnottomuuteen. Tarvitaan tiiviitä ja joustavia palveluketjuja sekä ainoastaan naisille tarkoitettuja asumispalveluita. Myös rakenteet syrjäyttävät. Palvelujärjestelmien kynnyksistä johtuvia esteitä hoitoon hakeutumiselle on syytä tarkastella ja kehittää palveluja aidosti asiakaslähtöisemmäksi. Seinät eivät tee kotia eikä koti edusta kaikille turvaa. Oma asunto on kuitenkin kaikille perusoikeus.

Asunnottomien kertomana: 


– Kun meni kämppä (alta). Olo oli tiedoton, turvaton.
– ”Kaverin” sohvalla kaks viikkoa, täysin pihalla, tiedottomassa tilassa.
– Luulin, että oli seuraava tiistai…olikin mennyt kaksi viikkoa…sekasi…
– Kuka siellä selvin päin vois olla? Ku kuus tyyppiä nukkuu samassa huoneessa…
– Kun sai asunnon se oli kuin lottovoitto.
– Sain asiani järjestykseen.

Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

14.03.2020 : Chiquita
Chiquita tekniske detaljer for manchester uniteds hjemmedrakt 19 fotballdrakter salg:_rund hals;
korte ermer; falsk hullsøm i 50 % polyester / 50
% resirkulert polyester Ashto

Jätä kommentti