Marjo Ritta Tervonen

ohjelmapäällikkö

Kirjoitettu
12.02.2020

Järjestö unelmien työpaikkana

Järjestöt tarjoavat uskomattomia mahdollisuuksia työllistymiseen, niin kotimaassa kuin maailmallakin. Pelkästään sosiaali- ja terveysjärjestöissä, joihin Nuorten Ystävätkin kuuluu, työskentelee SOSTEn mukaan noin 50 000 ihmistä.

Olen työskennellyt noin 20-vuotisesta työurastani suurimman osan kolmannella sektorilla eri järjestöissä. Välillä olen ajautunut julkiselle sektorille, mutta palannut sieltä takaisin järjestösektorille. Työskentely kolmannella sektorilla on mahdollistanut myös ulkomailla työskentelyn kehitysyhteistyössä, joka oli jo nuoruudesta kummunnut haave. Järjestöissä työskentelyäni yhdistää muutama asia yli muiden: yhteisen hyvän tekeminen ja edunvalvonta. Olen saanut työurallani edistää mm. englantilaisten orpokoirien, opiskelijoiden, kaukana kotoa olevien sotilaiden, kehitysmaiden naisten, pohjoissuomalaisten järjestöjen, sekä viimeisemmäksi nuorten ja osatyökykyisten asemaa. Mikä kirjo!


Järjestöt työnantajina tutkimuksen näkökulmasta


Nuorten Ystävien koordinoimassa Paikka auki -ohjelmassa, jonka kautta vuosittain noin 200 työelämän ulkopuolella olevaa nuorta tai osatyökykyistä saa työpaikan sosiaali- ja terveysalan järjestöstä, tutkitaan kokemuksia järjestöissä työskentelemisestä.

Jo nyt tiedämme, että monella vaikeasta työmarkkinatilanteesta tulevalle järjestö on erinomainen ovi työelämään. Yli 90 % vastaajista kertoo olevansa tyytyväinen työhönsä järjestössä ja lähes 90 % vastaajista suosittelisi järjestöä työpaikkana.

Olemme vastausten perusteella päätyneet sellaiseen tulkintaan, että sote-järjestöissä osataan ottaa ihminen vastaan sellaisena kuin hän on ja hänelle annetaan aikaa ja tukea oman osaamisen ja ammattitaidon vahvistamiseen. Sote-järjestöissä osataan toimia nuorten ja osatyökykyisten kanssa tavalla, jossa inhimilliset arvot toteutuvat. Oheiset kyselystä nousevat kommentit puhuvat myös järjestötyön mielekkyydestä ja palkitsevuudesta:


”Kokemus ollut tosi hyvä. Melkein jätin hakematta aikaisempien vaikeuksien takia, mutta enpä ole näin ymmärtäväistä, empaattista ja inhimillistä porukka ennen tavannut. Pystyn hyödyntämään osaamiseni koko laajuutta ja pystyn myös vaikuttamaan työn sisältöön palkitsevalla tavalla.”


”Olen pitänyt nykyisestä työpaikastani erittäin paljon. Olen saanut jo parin kuukauden aikana tehdä monipuolisia tehtäviä, ja on selvää, että taitoihini ja tekemiseeni luotetaan. Saankin tehdä asioita paljon itsenäisesti, mutta aina tarvittaessa on myös tukea ja neuvoja lähellä.”

On tärkeää, että järjestö työnantajana kehittää jatkuvasti osaamistaan. Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet toimintamalleja työnantajan vastuullisuuteen liittyen, joiden toivommekin leviävän laajalle.


Työskentely Nuorten Ystävillä


Millainen työnantaja NY sitten on? Tähän kysymykseen olen saanut vastata toistuvasti siirtyessäni 1,5 vuotta sitten Nuorten Ystävät ry:n palvelukseen. Olen vastannut yleensä hyvin spontaanisti kertomalla vertauskuvallisesti, että NYllä on helppo hengittää. Sen taustalta heijastelee NYn toimintaperiaatteista nouseva asiakaslähtöisyys, arvostus ihmisiä kohtaan ja se, että olemme yhteisen hyvän asialla. Hengittämisen helppouteen vaikuttaa myös se, että vaikka toimimmekin osana isoa konsernia, byrokratia ei kuormita. Meihin työntekijöihin luotetaan ja meidän annetaan työskennellä sopivasti itseohjautuen. Apua tietenkin saa, jos sitä kysyy.

Oletko sinä koskaan miettinyt työskentelyä Nuorten Ystävillä?

Lisätietoa NYn työpaikoista:


Marjo Riitta Tervonen
Ohjelmapäällikkö, Paikka auki II
Nuorten Ystävät ry
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marjoriitta-tiitta-tervonen-5631964/
Twitter: @tiittat

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti