Maria Joona

palvelupäällikkö

Kirjoitettu
26.02.2020

Mahtuuko kyytiin?

Gasellit kokoonpanon biisissä lauletaan: Pojat kysyy, mahtuuko kyytiin? Mut ohiajavien ovet pysyy kii. Tiet ei koskaan hiljene tyystin. Ja aina tulee uusii ohi ajavii. Pojat kysyy, mahtuuko kyytiin?

Monelle nuorelle nykymaailma on armoton. Kukaan ei ole ottanut kyytiin, kuulumattomuuden tunne on monen nuoren taustalla vaikuttava tekijä. Valtakunnallisesti puhutaan, kuinka varsinkin nuorten miesten syrjäytyminen on suuri haaste. Nuorilla ei ole välttämättä mitään yhteisöä tai ketään, johon kiinnittyä.

Valitettavasti järjestelmä mahdollistaa tippumisen, nuoren hukkaan menemisen. On lohdutonta ja toisaalta lohdullistakin, että meillä etsitään kadoksissa olevia nuoria. Lohdutonta on se, että kun tällainen nuori löydetään, meillä ei välttämättä ole riittävää tukiverkkoa hänen kannattelemiseensa. Järjestelmässä siirretään vastuuta jollekin toiselle, ohjataan seuraavalle ovelle ja ilmoitetaan nuorelle, että et kuulu tämän palvelun piiriin. Nuori uupuu kertomaan asiat aina uudestaan, turhautuu ja pettyy. Ja siihen meillä ei ole varaa, vaan meidän pitää huolehtia, että kaikille löytyy kyyti.

Kukaan nuorten kanssa työskentelevä ei saa päästää nuorta käsistään ennen kuin seuraava etappi on varmistettu. Tänä päivänä yksi tärkeimmistä NYn toimintaperiaatteista on, että me sitoudumme ensin asiakkaaseen, jotta asiakas pystyy sitoutumaan meihin.

Usein palveluille asetetaan rajoitteita, jos esimerkiksi nuori ei sitoudu tiettyyn aikaan mennessä, palvelu loppuu. Ammattilaisena meidän pitäisi pystyä näkemään nuori kokonaisuutena, myös sitoutumisen esteet ja mahdollisuudet. Nuori ei välttämättä uskalla luottaa, että juuri nyt hän kohtasi sellaisen ammattilaisen, joka on sitoutunut yhteiseen työhön.

Tilanteessa, jossa nuori on vailla työtä tai opiskelupaikkaa, on tärkeää seurausten sijasta keskittyä näkemään kokonaisuus. Miksi nuori ei ole löytänyt itselleen sopivaa polkua koulutukseen tai työelämään? Ovatko kaikki työelämän ulkopuolella olevat nuoret laiskoja, tyhmiä tai saamattomia? Mitkä ovat ne esteet, jotka vaikeuttavat tulevaisuuden näkemistä? Miten me voimme auttaa poistamaan nuo esteet? Onko taustalla vaikeus kiinnittyä, kuulua johonkin tai kokemus siitä, että ei ansaitse mitään? Miksi yhä useampi nuori jää työelämän ulkopuolelle mielenterveydellisten haasteiden vuoksi?

Parhaimmassa tapauksessa nuori kohdataan yksilöllisesti hänen kokonaistilanne huomioiden. Työntekijän rooli on kulkea nuoren mukana myös seuraavan etapin yli. Tällaista nivelvaiheiden yli tapahtuvaa rinnallakulkijuutta Nuorten Ystävillä toteutetaan työelämävalmiuksia vahvistavissa palveluissa kuten matalan kynnyksen klubitaloissa, valmennuspajoilla, sosiaaliseen kuntoutumiseen ja työllistymiseen tähtäävissä hankkeissa. NYn uusimmat nuorille suunnatut työelämään suuntaavat palvelut ovat Ekatyö-ohjauspalvelu ja NUOTTI-valmennus.

"Kylhä täs viel kuljettavana baanaa olis. Mut oon vaa kattonu ku tuhannet kaahaa ohi. Venannu kyytii joka pysähtyis mun kohalle. Mut ajat taitaa olla kovat mun kaltaselle pojalle. Ja muille jotka valtatien reunas onnee odottaa. Suomalaisee tapaan kiltisti jonottaa. Hukattu sukupolvi syljeskelee tienlaidas. Ja haaveilee ees hetkest kuskinpaikal."

Onko meillä oikeasti varaa hukata yhtään nuorta ja olla kohtaamatta silloin, kun siihen tilaisuus annetaan?

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari sanoo, että ei pidä syrjäytynyt sanasta. Kyse ei ole yhtenäisestä ihmisryhmästä vaan tapahtumasarjasta. Syrjäytymiskierre voi alkaa ja se voi myös loppua, jos elämän kääntäminen suotuisille uomille onnistuu.

Joten tartutaan kaikki tilaisuuteen, käytetään meille annettu opetuslupa ja autetaan kääntämään rattia oikeaan suuntaan!

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti