Anu Lappalainen

ohjelmakoordinaattori

Kirjoitettu
28.04.2020

Simaa ja silleen – Jatkopolkuja etsimässä

Mitäpä täällä puuhastellaan? Ai, teette simaa ja silleen! Eikö teillä ollut jotain keskusteluja käymättä? Pitäisikö olla toimistossa eikä istuskella ihmettelemässä maisemia? Kahvittelemallako ne asiat ratkeavat?

Ihmettelyä kuulee toisinaan, mutta tällaisen tekemisen takana voi olla loistavia tilaisuuksia keskustelulle esimerkiksi asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmista. Silloinkin, kun ”vaan istuskellaan ja kahvitellaan”, puhutaan ehkä ensimmäistä kertaa pitkään jatkuneista painajaisista, joiden vuoksi ei uskalla ajatellakaan kouluun hakemista. Tai kun tehdään työpaikan yhteisessä keittiössä ”vain simaa ja silleen”, ollaankin ehkä ensimmäistä kertaa vuosiin sosiaalisessa kontaktissa useamman ihmisen kanssa ja harjoitellaan tulevaisuuden työelämätaitoja. Kun otetaan kuppi kahvia ja ”vain kahvitellaan” hetki yhdessä, luodaankin tilaisuus kysyä, mitä oikeasti kuuluu, annetaan tilaa puhua ja olla läsnä toisen tarpeille.

Mitä hyvässä keskustelussa oikeastaan tapahtuu? Siinä tapahtuu dialogisuutta eli aitoa läsnäoloa ja toisen kuuntelemista, eikä se ole sidottu toimistoon, luokkahuoneeseen tai pöydän ääreen. Toisen tukena olemisen, suunnitelmiin kannustamisen ja niissä vahvistamisen voi tehdä luontevasti työn, metsässä kävelyn tai siman pullotuksen lomassa. Näissä tilanteissa pilkistää aidon läsnäolon ja kuuntelun, dialogisuuden, mahdollisuus.

Miten keskustelu toteutetaan niin, että siitä olisi hyötyä? Erilaisia toimintamalleja ja viitekehyksiä on kautta aikain tehty opastamaan meitä tallaisissa tilanteissa. Luotujen mallien avulla voimme kehittyä ja ymmärtää omaa ja toisen toimintaa paremmin. Malleihin liittyvät tausta-ajatukset, lähestymistavat, suositeltu toiminta ja soveltaminen perustuvat aina tutkittuun tietoon eli näyttöön. Näyttöön perustuva toiminta on tutkittua, perusteltua ja toimivaksi osoitettua. Meidän tehtävänämme käyttäjänä on olla kriittinen ja valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuva malli.

Paikka auki -avustusohjelmassa tehdään jatkuvaa tutkimusta ja kehitetään erilaisia toimintamalleja ohjelmassa mukana olevien tahojen hyväksi. Ohjelman kohderyhmänä ovat sote-alan järjestöt ja heillä määräaikaisessa työsuhteessa olevat osatyökykyiset tai nuoret työntekijät.

Uusin ohjelmassa tuotettu malli on Jatkopolkujen tukemisen malli, jonka tarkoituksena on auttaa työnantajia tunnistamaan, millaisessa tulevaisuuden suunnittelemisen vaiheessa ohjattava Paikka auki -työntekijä on. Se auttaa valitsemaan sopivia ohjauskeskustelun keinoja työntekijän tukemiseksi kohti tulevaisuutta. Kun ohjattava saa omaan tilanteensa kannalta sopivia neuvoja, vinkkejä tai keskusteluhetkiä, pystyy hän ottamaan niitä paremmin vastaan ja hyödyntämään omassa suunnittelussaan.

Jatkopolkujen tukemisen malli kehottaa varaamaan kiireetöntä aikaa ohjattavan kanssa yhteiseen keskusteluun. Se kannustaa olemaan aidosti läsnä, puhumaan unelmista sekä rohkaisemaan uusien asioiden äärelle. Tämä onnistuu vaikka vappusimaa pullottaessa. Jatkopolkumallin kehittämisen taustalla ovat Paikka auki -ohjelmassa tehdyistä tutkimuksista saatu tieto, dialoginen lähestymistapa sekä ihmisessä tapahtuvan muutoksen vaiheita kuvaava Transteoreettinen-muutosvaihemalli.


 
Jatkopolkujen tukemisen mallin mukaan ensin on tärkeää luottamuksen rakentaminen ja (työ)yhteisöön mukaan ottaminen, näin luodaan pohjaa toimivalle vuorovaikutussuhteelle. Seuraavaksi kannustetaan konkreettisen palautteen antamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Kolmannessa vaiheessa on hyvä kannustaa työntekijää sanoittamaan osaamista ja käyttää verkostoja hyödyksi tulevaisuuden suunnitelmien rakentamisessa.

Joten otetaan rohkeasti neuvoista vaari ja jatketaan yhdessä siman pullotusta, metsäretkiä ja kahvitteluja. Jatketaan kaikkia muitakin toimintoja, joissa ollaan läsnä, jos vain ne ovat siihen tilanteeseen sopivia, toimivia tai hyväksi havaittuja.

---------
Paikka auki -ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää heidän työelämävalmiuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Nuorten Ystävät koordinoi hanketta.

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti