Arja Sutela

pääsihteeri

Kirjoitettu
08.09.2020

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat järjestöjen palveluntuotantoon

Järjestöjen palveluntuotannossa on käynnissä mielenkiintoista liikehdintää ja yhdistymisiä. Folkhälsan on ottanut hoiviinsa ruotsinkielisiä pieniä palveluntuottajia, Rinnekotisäätiö palasi Helsingin Diakonissalaitoksen syliin ja HDL osti myös oululaisen Caritas-säätiön palveluntuotannon. Viimeisimpänä uutisena Oulun Diakonissalaitos ja Nuorten Ystävät yhdistävät palveluliiketoimintonsa. Joko voi puhua tämän ajan ilmiöstä tai trendistä?

Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityön dosentti Jorma Niemelä pohtii Sostelle kirjoittamassa blogissaan ansiokkaasti sote-järjestöjen palveluntuotannon muutoksia tässä ajassa. Hänen pohdintansa perustana ovat Sitran päivittämät megatrendit.

Ensimmäinen Sitran megatrendeistä liittyy ympäristön muutokseen. Sitran mukaan ekologisella jälleenrakentamisella on kiire. Osa järjestöistä on eturintamassa ympäristöasioissa, mutta täytyy myöntää, että Nuorten Ystävissä tähän asiaan ei ole kiinnitetty vielä tarpeeksi huomiota. Jätteiden lajittelu on kuitenkin hyvään suuntaan menossa, jopa meillä keskustoimistolla.

Toinen Sitran megatrendi liittyy väestön ikärakenteen ja monimuotoisuuden muutokseen. Tähän haasteeseen NY-ODL istuu hyvin, tuottaahan se jatkossa palveluita lapsiperheistä työikäisiin ja vanhuksiin. Kummallakin toimijalla on vahva tuntuma erilaisten väestönosien, erilaisten ihmisten ja monenkirjavien kansalaisuuksien kanssa toimimisesta.

Kolmas Sitran megatrendi korostaa verkostoitumista. Verkostoitumisen valta voimistuu. Jorma Niemelä kehottaa järjestöjä entistä enemmän hakeutumaan toistensa kumppanuuksiin, verkostoitumaan ja vahvistumaan keskenään. NY-ODL-yhtymä mahdollistaa kahden vahvan järjestötoimijan tukevan ja tuloksellisen yhteistyön esimerkiksi uusien hankkeiden suunnittelussa.

Neljäs megatrendi liittyy teknistymiseen, digitalisaatioon. Korona pakotti järjestöt ottamaan nopeasti käyttöön uusia teknisiä menetelmiä, ja ainakin NY:ssä otettiin varsinainen digiloikka hankkeiden ja avopalveluiden asiakastyön siirtyessä suurelta osin verkkoon. Uskon että suuri osa nyt opituista menetelmistä jää meille käyttöön myös koronan jälkeen.

Sitran viidennen megatrendin mukaan talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Jorma Niemelä näkee, että juuri nyt, kriisien keskellä, on tie avoinna järjestötoiminnalle ja sen palveluntuotannolle. Mikäli järjestöillä on ”selkeä missio, omaleimainen ansaintalogiikka, vaikuttava ja tehokas toiminta, ripeä päätöksenteko ja kyky uudistua”, on nyt oikea aika järjestöjen astua esiin.

Niemelä jopa pohtii, että nyt saatettaisiin myös arvioida sitä, mitkä palvelut sopivat ja mitkä eivät sovi voitontavoitteluun. Tämä ajatus lämmittää muitakin vanhoja sosiaalipoliitikkoja kuin Jormaa. Lapset, vammaiset, työttömät ja vanhukset pois kilpailutuksista! Takaisin neuvottelumenettelyt ja kumppanuussopimukset! SGEI-menettely kunniaan!

Niemelä toteaa, että palveluntuotannon voima on siinä, että sillä on sama missio kuin taustajärjestöllä. Tämä asettaa suuret odotukset nyt syntyvän yhtiön NY-ODL:n suuntaan. Yhteisellä missiolla ja arvopohjalla voimme olla edistämässä ja luomassa sote-kentälle uudenlaista, inhimillistä palvelukulttuuria.

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti