Amira Bushnaief

kehittäjäasiantuntija

Kirjoitettu
23.11.2020

Korona sulki rajat mutta huumeiden virta Ouluun jatkuu

Keväällä 2020 Suomi muun maailman mukana sulki rajansa, kun koronavirus alkoi levitä. Asiantuntijat ennustivat, että rajojen valvonta ja sulkeminen voivat hankaloittaa huumeiden saamista. Näin ei käynyt. Huumetyön kentällä työskentelevien näkökulmasta huumeiden saanti vaikeutui keväällä hetkellisesti, mutta kesän aikana tilanne huumeiden saatavuudessa on palannut ennalleen. Huumeiden käytön vähenemistä ei ole näköpiirissä.

Koronaepidemia muutti monelta osin huumeiden käyttäjien sekä heidän läheistensä arkea, ja toi jo ennestään vaikeaan elämäntilanteeseen lisää haasteita. Huumeiden katukauppahinnan ajoittaisen nousun vuoksi osa huumeiden käyttäjistä on vaikeissa veloissa. Velan perintä on raaistunut ja huumeiden käyttäjä sekä hänen läheisensä ovat vaarassa altistua vakavalle väkivallalle. Tämä on erittäin huolestuttava ilmiö ja tuo mukanaan huumeiden käytön rahoitukseen liittyvän rikosten aallon. Pahassa velkakierteessä oleva käyttäjä tarvitsee nopeasti rahaa ja sitä on hankittava rikollisin keinoin.

Suuri osa huumeiden käyttäjistä kärsii riippuvuuden lisäksi somaattisista sekä psyykkisistä perussairauksista ja kuuluu riskiryhmään. Osa käyttäjistä on eristäytynyt kotiin ja välttelee kontakteja, myös hoitokontakteja. Osa taas on vailla vakituista asuntoa, jolloin eristäytyminen ja kontaktien välttäminen on käytännössä mahdotonta. Valmiiksi niukat sosiaaliset kontaktit vähenivät entisestään koronan vuoksi. Yksinäisyys ja tuen puute ovat vaarallinen yhdistelmä toipuvalle huumeiden käyttäjälle eikä retkahduksilta ole vältytty.

Kevään aikana osa kuntouttavista toiminnoista keskeytyi ja hoitokontaktit harvenivat koronan vuoksi. Matalan kynnyksen toimijat joutuivat muokkaamaan toimintaansa. Kasvotusten tapahtuvat kontaktit asiakkaiden kanssa vaihtuivat nopeasti etäyhteyksien maailmaan. Osa jo palveluiden piirissä olleista huumeiden käyttäjistä katosi. Kaikilla ei ollut asianmukaisia laitteita etäyhteyksillä tapahtuvien kontaktien ylläpitämiseen. Niiden asiakkaiden, joiden elämäntilanne oli jo ennen koronaa kaoottinen, oli mahdotonta ylläpitää yhteyttä etätyökalujen avulla. Tapaamisia ja ryhmämuotoista toimintaa pyrittiin järjestämään myös ulkona, jolloin turvavälit oli mahdollista säilyttää. Asiakasnäkökulmasta on kuitenkin kohtuutonta vaatia, että työskentely arkaluontoisten ja henkilökohtaisten asioiden äärellä toteutuu, kun työskentelytila on käytännössä julkinen.

Huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä tarvitsevat kipeästi aitoja kohtaamisia, konkreettista rinnalla kulkemista sekä tarkoituksenmukaisiin palveluihin saattamista myös koronaepidemian aikana. Matalan kynnyksen toiminnot, kuten Nuorten Ystävien ja Kriisikeskuksen yhteishanke Verto ja Oulun kaupungin päiväkeskus Huili, ovat normaalisti avoinna huumeiden käyttäjiä, heidän läheisiään sekä asunnottomia varten. Oulussa alkaa STM:n rahoittama Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke marraskuussa 2020. Siinä etsitään konkreettisia ratkaisuja nuorten asunnottomuuden vähentämiseen.

Oulussa päihdetoimijoiden yhteistyöverkosto on tehnyt koko koronaepidemian ajan sektorirajat ylittävää yhteistyötä, jotta huumeiden käyttäjät ja heidän läheistensä saisivat poikkeusoloissa apua. Omalta osaltani välitän kiitokset päihdetoimijoiden yhteistyöverkostolle yhteen hiileen puhaltamisesta koronan tuomien haasteiden aikana.

Huumeiden käyttäjien toimintakyky laskee merkittävästi ilman tukea. On tärkeää muistaa, että hoitamaton riippuvuussairaus johtaa pahimmillaan ennenaikaiseen kuolemaan.Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

26.11.2020 : Mira
Hyvä kirjoitus, näitä kentän hyviä huomioita huumausaineita käyttävien maailmasta ja tästä ajasta. Tärkeä nosto. Kiitos Amira.

Jätä kommentti