Annika Haltsonen

ohjaaja

Kirjoitettu
16.12.2020

Omaohjaaja tavoittelee ja toivoo hyvää nuoren elämään

Omaohjaaja on lastensuojeluyksikössä nuorelle nimetty työtiimin jäsen, jonka tehtävä on vastata nuoren asioista. Rooli omaohjaajana ja vuorovaikutus nuoren kanssa kehittyvät yhdessä eletyssä arjessa vähitellen. 

Ammattilaisnäkökulmasta omaohjaaja tekee töitä tutustuakseen nuoreen. Hän on myös yhteydessä vanhempiin ja lähiverkostoon ja tekee tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Omaohjaajan kanssa nuori voi suunnitella arkeaan ja tulevaisuuttaan ja vapaa-ajallaan esimerkiksi kokeilla kiinnostavaa harrastusta tai käydä vaikkapa vaateostoksilla ja syömässä.

Omaohjaaja tekee myös sisällöllistä työskentelyä nuoren kanssa hänen yksilöllisten tarpeidensa pohjalta. Sisällölliseen työskentelyyn voi kuulua nuoren elämäntarinan läpikäymistä yhdessä, turvallisuutta ja tukea tuovien asioiden pohdintaa, vireystilan havainnointia ja sen merkityksen tiedostamista, voimavarojen tunnistamista tai vaikkapa omien rajojen pohdintaa. Pohjolakodille sisällöllisen työskentelyn suunnittelussa omaohjaajan tukena toimii psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi omaohjaaja osallistuu nuoren arjen sujumisen tukemiseen tarvittaessa kasvatuksellisia rajoja ja lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä asettaen. Omaohjaaja raportoi huolia ja tuen tarpeita, vahvuuksia ja edistymisaskelia.  

Omaohjaajana on ensisijaista tutustua nuoreen ja hänen elämäntilanteeseensa. Toisinaan tutustuminen voi sujua helpommin, toisinaan siihen tarvitaan aikaa ja yhteisiä kokemuksia. Aina se ei myöskään suju kitkattomasti. Aikuisiin luottaminen voi moninaisista syistä olla vaikeaa. Nuorelle voi olla outoa, että häneen elämäänsä lastensuojeluyksikössä nimetään joku työntekijä, jota hän ei tunne, eikä ole itse valinnut. Nuori saattaa ihmetellä, miksi juuri sinä olet minun omaohjaajani, ja joskus viestii vahvastikin, että joku toinen henkilö olisi omaohjaajana mieluisampi. Nuori voi myös antaa ymmärtää, "minulla on jo vanhempi ja hän on paljon parempi kuin sinä".

Olennaista tilanteessa on kuunnella nuorta ja pyrkiä löytämään yhteys. Samalla täytyy usein yrittää viestiä, että omaohjaaja ei ole korvaamassa ketään. Vanhemmat ovat aina vanhempia, ja yksikössä on töissä muitakin mukavia ohjaajia, jotka kaikki työskentelevät yhdessä nuoren kanssa, eikä omaohjaaja ole este vuorovaikutukselle heidän kanssaan.

Nuorilta saattaa joskus kuulua mainintoja omaohjaajan työstä siihen tapaan, että ohjaaja ei tee mitään hänen eteensä, vaan esimerkiksi "juo vain kahvia" tai "katsoo hiihtoa". Totuus onkin, että kaikki omaohjaajan tekemä työ ei näy. Tehy-lehden blogissa Näkymätön hoitotyö Hanni Harjula kirjoitti keväällä näkymättömästä metatyöstä, eli arviointi-, järjestely- ja organisointityöstä, joka on hoidon suunnittelun ja toteutuksen turvallisuuden edellytys. Myös lastensuojelun ohjaajan työhön kuuluu metatyötä, ja kuten Harjula blogissaan toteaa, mieli ei myöskään aina lakkaa ajattelemasta, kun työpaikan oven laittaa kiinni, vaan asiat ja tilanteet tallentuvat muistiin.

Omaohjaaja voi olla hän, joka tietää nuoren asioita pintaa syvemmältä ja voi siten toimia tulkkina nuoren ja muun työyhteisön välillä. Joskus nuori ottaa omaohjaajaan yhteyttä vielä silloinkin, kun hän on jo kauan sitten lähtenyt yksiköstä itsenäistymään. Omaohjaaja voi nuorena aikuisenakin olla mielessä  turvallisena ihmisenä, joka tuntee nuoren ja hänen taustansa. 

Vaikka nuoresta ei aina siltä arjessa tuntuisi, ovat esimerkiksi rajoitusten asettamiset ja haasteet nuoren elämässä ikäviä myös omaohjaajalle. Omaohjaaja tavoittelee ja toivoo hyvää nuoren elämään, ja iloitsee, kun nuoren elämässä tapahtuu hyviä asioita. Vuorovaikutus ja luottamus nuoren ja omaohjaajan välillä kehittyvät prosessissa, jossa myös omaohjaajalta vaaditaan kasvua ja itsetutkiskelua ammattilaisena ja ihmisenä. Tähän kaikkeen sisältyy sekä omaohjaajan työn kuormittavuus, että sen mielekkyys ja antoisuus.  

Viime vuonna aloitettiin yhteistyö Pesäpuun X-ketju -hankkeen kanssa Pohjolakodin omaohjaajatyön kehittämiseksi ja työskentely jatkuu myös ensi vuonna. Tavoitteena on edistää ja vahvistaa nuoren ja omaohjaajan välistä vuorovaikutusta. Me Pohjolakodin omaohjaajat olemme saaneet hankkeesta tukea ja vahvistusta sille hyvälle työlle, jota haluamme tehdä.

Terveiset ja kiitokset asianosaisille kyseisestä hankkeesta. 


Blogin kirjoittaja Annika Haltsonen toimii ohjaajana Pohjolakodissa Muhoksella.

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti