Marjo Riitta Tervonen

ohjelmapäällikkö

Kirjoitettu
08.02.2021

Osatyökykyiset työelämän rikkautena

Paikka auki -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisohjelman (2018 - 2021) toisen ohjelmakauden viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt. Olemme käynnistämässä osatyökykyisyyteen liittyvää kampanjaa, jonka tavoitteena on lisätä sotejärjestöjen tietoisuutta osatyökykyisyydestä työelämässä ja osatyökykyisten palkkaamisesta.

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista – osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, OTE-kärkihanke 2016 - 2018).

Kampanjan aluksi markkinoinnin ammattilaiset ovat sparranneet meitä miettimään, miten työnantajat hyötyvät osatyökykyisten palkkaamisesta. Heti alkuvaiheessa huomasimme, että asiaa on mietitty huomattavasti enemmän palkattavan osatyökykyisen näkökulmasta kuin työnantajan saaman hyödyn näkökulmasta. Herättelimme keskustelua työnantajina toimivien järjestöjen sekä työllistymistä edistävien järjestöjen keskuudessa ja saimmekin hyviä näkökulmia pohdittavaksi, joista ohessa lisää.

Osatyökykyiset voivat olla työnantajan kilpailuvaltti


Osatyökykyiset rikastavat työyhteisön monimuotoisuutta. Tämän päivän valveutuneet työntekijät puolestaan hakeutuvat sellaisiin työpaikkoihin, joissa monimuotoisuutta arvostetaan ja hyödynnetään. Monimuotoisuuden hyödyntäminen voi siten olla etu sekä työnantajalle, että koko työyhteisölle. Työnantajakuva vahvistuu, kun otetaan huomioon nykypäivän sosiaalisesti kestävät arvot. Palkkaamalla osatyökykyisiä monimuotoisuuden edistämiseksi työnantaja voi parhaimmillaan houkutella siten myös muita hyviä työntekijöitä.

Sanotaan myös, että monimuotoinen työyhteisö lisää tuottavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Erilaisuus työssä on voimavara ja tyypillisestä työntekijästä poikkeaminen on työyhteisölle mahdollisuus. Jonna Louvrier kirjoittaakin tästä aiheesta lisää Paikka auki -blogissa.

On hyvä muistaa, että osatyökykyinen tuo aina osaamista mukanaan. On myös hyvin todennäköistä, että työelämään hakeutuvan osatyökykyisen motivaatio on korkea, koska osatyökykyisten työllistyminen Suomessa on edelleen haastavaa. Osatyökykyisellä voi olla myös jotain aivan erityistä osaamista. Tästä hyvä esimerkki on, että IT-yritykset ovat alkaneet palkata autismin kirjon ihmisiä koodareiksi.

Toki työnantaja saa käyttöönsä myös erilaisia tukimuotoja, joista hyötyy palkatessaan osatyökykyisen. Näistä esimerkkeinä palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, joista saa lisätietoa TE-toimistosta. Paikka auki -ohjelman kautta sotejärjestöt ovat voineet hakea 100 % tukea osatyökykyisen työllistämiseksi. 


Kokemukset positiivisia


Paikka auki -ohjelmassa tehty tutkimus osoittaa, että järjestöjen kokemukset osatyökykyisten työllistämisestä ovat pääosin positiivisia. Järjestöt kertovat, että työntekijä on lisännyt ymmärrystä siihen, mitä tarkoittaa osatyökykyinen. Lisäksi osatyökyiset ovat tuoneet oman kokemuksen, vertaisuuden ja kohderyhmien näkökulmaa toiminnan järjestämiseen.

“Katson, että hyöty on molemminpuolinen”
”Olimme molempiin työntekijöihin erittäin tyytyväisiä. He kehittivät työyksikkömme toimintaa paljon. Osatyökykyiset työntekijät toimivat kannustavana esimerkkinä muille työttömänä oleville henkilöille.”

Oman 25 vuotta kestäneen työurani aikana Nuorten Ystävät on ensimmäinen kohdalleni sattunut työnantaja, jossa tietäisin, että on työllistetty pitkäaikaisesti osatyökykyisiä. Eli paljon on vielä tekemistä, että työnantajat ymmärtäisivät asian merkityksen. Olisitko sinä tai työnantajasi valmis palkkaamaan osatyökykyisen?

Tervetuloa seuraamaan järjestöjen kokemuksia osatyökykyisyydestä sekä tulevaa osatyökykyisyyteen liittyvää kampanjaamme, joka käynnistyy maaliskuun loppupuolella. Löydät meidät Twitteristä, Facebookista ja Instagramista nimellä @paikkaauki.


---
Marjo Riitta Tervonen on ohjelmapäällikkö Nuorten Ystävien koordinoimassa Paikka auki II -koordinaatiohankkeessa.
Twitter: @tiittat

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti