Anna-Kaisa

Jonas ja Merja

Kirjoitettu
29.03.2021

Ekatyössä saatu tuki kasvattaa nuorista työelämän taitureita

Onneksi olkoon, nuori aikuinen!

Olet valmistunut, olet valmis!
Työelämä odottaa sinua!
Jatka siis työelämään kulkematta lähtöruudun kautta!
Tienaa ja menesty!
Olethan sosiaalinen, aktiivinen, ulospäinsuuntautunut sekä toimelias!

Vai?

Onneksi olkoon, olet juuri saavuttanut ruohonjuuritason!
Voit nyt lähteä opettelemaan työelämään. Onnea matkaan.

Ekatyö-ohjauspalvelussa on mukana TE-palveluiden ohjaamana noin 160 koulutettua nuorta, jotka eivät ole löytäneet vielä paikkaansa työelämässä. Työttömyyden kesto on vaihdellut muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin, jopa vuosikymmeneen. Koulutustausta vaihtelee toisen asteen tutkinnoista ylempiin korkeakoulututkintoihin.

Mikä on yhteistä näille nuorille?
Kaikki heistä on suorittanut tutkintonsa loppuun. Näin ollen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta heillä on valmiudet siirtyä koulutusta vastaaviin töihin ja työelämään.

Nämä nuoret ovat aidosti ihania ja hyviä tyyppejä. Hyviä tyyppejä haetaan lähes jokaisessa työpaikkailmoituksessa. Miksi siis he eivät ole löytäneet paikkaansa?

Yhteistä nuorissa on kolmanneksi se, että kaikki tarvitsevat tukea työelämään siirtymiseen. Tuen tarpeet vaihtelevat suuresti.

Nämä nuoret ovat syystä taikka toisesta valmistuneet ilman riittäviä työelämävalmiuksia. Heillä ei ehkä ole ansioluetteloa, he eivät osaa muotoilla omaa osaamistaan hakemustekstiin eivätkä he tunnista paikkaansa avoimista työpaikoista. Työpaikkailmoitusten vaateet, jopa avustaviin ja perustehtäviin, ovat suuret usein kenelle tahansa. Nuorilta vaaditaan koulutusta, kokemusta, oman itsensä sanoittamista ja kuvaamista sekä hyvää itsetuntoa. Jokaisella tutkinnon suorittaneella tulee olla valmistuessaan tietämystä omasta alastaan ja osaamisestaan, jonkinlainen kuva työpaikoista, joihin pyrkiä sekä ansioluettelo. Varsin moni nuorista on ajautunut alalle, joka ei kiinnosta, joka ei työllistä tai ei ole hänelle sopiva. Epäselvä ohjaus palveluissa, järjestelmän monimutkaisuus ja tietämättömyys järjestelmän toiminnasta voivat johtaa ikäviin karensseihin ja taloudellisiin vaikeuksiin, jotka itsessään vaikeuttavat nuoren tilannetta.

On suurta tuhlausta, että nuoren työttömyys pääsee jatkumaan liian pitkään ilman yhteiskunnan tukea. Tämä osaltaan heikentää jo valmiiksi alhaista ammatillista itsetuntoa ja pystyvyyden kokemusta.

Isolle joukolle riittää, että heidän itsetuntoaan vahvistetaan, osaamista tunnistetaan, sanoitetaan ja autetaan löytämään oikeat työllistymisen kanavat. Osa etenee pienellä ohjauksella ja kohtaamisella itselleen sopivalle urapolulle, oli sitten kyse koulutuksesta, työelämästä tai jostain muusta jatkopolusta.

Osa nuorista tarvitsee moniammatillista tukea ja rinnallakulkijaa pidemmäksi ajaksi. On ensiarvoisen tärkeää, että näiden nuorten työllistymisen tukemiseen kiinnitetään huomiota heti työttömyyden alkaessa, etteivät nämä nuoret jää roikkumaan ”kortistoon”.

Ekatyö-ohjauspalvelun nuoret voivat tarvita tuekseen myös muuta ohjauksellista tukea kuin työelämävalmiuksien vahvistamista. Jos nuori ei voi hyvin, työllistymistä edistävien palveluiden aloittaminen ei ole ajankohtaista. Joskus ohjauspalvelua on tarpeen siirtää, vaikkapa vuodella.

Arkea ja jaksamista kuormittavat erinäiset seikat. Taustalla voi olla huonoja kokemuksia työelämässä, koulussa, TE-palveluissa, kaverisuhteissa tai kasvuympäristössä, etenkin näinä koronan värittäminä aikoina. Huonojen kokemusten lisäksi erilaiset oppimisvaikeudet ja sosiaalisten tilanteiden pelot vaikeuttavat työnhakua ja työhön pääsyä.

Nuoret tarvitsevat apua työllistymisen lisäksi myös arjen asioiden hoitamisessa. Toisinaan ahdistuneisuus, masennus, passivoituminen ja oman elämän huono hallinta heikentävät omaa toimijuutta niin, että koulutukseen tai työhön ohjautuminen ei onnistu. Joillakin näistä nuorista on jo moniammatillista tukea ja verkostoa, mutta moni on silti tilanteessaan yksin.

Ohjauksen keskeiseksi tavoitteeksi muodostuukin psykososiaalinen tuki ja tilanteen kartoittaminen, jotta nuori osataan ohjata oikeisiin palveluihin apua hakemaan. On äärimmäisen tärkeää, että näiden nuorten rinnalla voidaan kulkea hetki yhtä matkaa myös kuntoutuksessa tai muissa palveluissa. Vastuun siirtäminen muille ja nuoren pompottaminen luukulta toiselle ei tuo hänelle sitä turvaa ja tukea, jota hän vaikeana hetkenä kaipaa.

Parasta Ekatyö-ohjauspalvelussa on, että voimme aidosti pysähtyä nuoren asioiden äärelle riittävän kauaksi aikaa, olivat asiat mitä tahansa. Työllistymisen esteiden ja juurisyiden tutkiminen, niihin pysähtyminen ja avun hakeminen ovat perustus, jolle yhteiskuntaan kiinnittyminen rakentuu. Tuen oikea-aikaisuus on näiden nuorten kohdalla avainasemassa. Oikeanlaista ohjausta ja tukea saadessaan näistä nuorista kasvaa työelämässä osaavia taitureita.

Kevään aikana valmistuu taas iso joukko nuoria työelämään. Toivommekin yhteiskunnalta nuorille tukea ja ohjausta, jotta opinnoista siirrytään urapolulle onnistuneesti.

Ekatyö-ohjauspalvelu tulee päätökseen toukokuussa 2021. Haluamme toivottaa jokaiselle mukana olleelle nuorelle onnea elämänmatkallaan kohti kannattelevaa, omannäköistä (työ)elämää!


Anna-Kaisa Puusaari, Jonas Lidström ja Merja Järvelä


---


Kirjoittajat toimivat Ekatyö-ohjauspalvelun työhönvalmentajana ja uraohjaajina.

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti