Riitta Rämö

palvelupäällikkö

Kirjoitettu
20.04.2021

Palaute asiakkailta tekee työn näkyväksi

Nuorten Ystävien Perhehoito kerää asiakaspalautetta vuosittain sijaisvanhemmilta, tukiperhevanhemmilta, lapsilta ja nuorilta sekä heidän läheisiltään, sekä kuntien sosiaalityöntekijöiltä. Mutta mikä on palautteen merkitys työllemme?

Perhehoidon asiakaspalautekyselyyn vuonna 2020 vastanneiden lasten ja nuorten mielestä meillä menee kiitettävästi; he antoivat perhehoidolle arvosanan 9. Lapset ja nuoret kokivat Nuorten Ystävien työntekijät kannustavina, luotettavina ja osaavina.  He pitivät hyvänä asiana, että työntekijät käyvät perheessä säännöllisesti. Kyselyn mukaan lapset kokivat olevansa tyytyväisiä sijaisperheessä asumiseen. He kokivat olevansa turvassa ja hyväksyttyjä sellaisina kuin ovat.  Lapset pystyivät luottamaan sijaisperheen aikuisiin.

Lapset ja nuoret toivat myös esille, etteivät he pysty vaikuttamaan tarpeeksi siihen, kuka osallistuu heitä koskeviin palavereihin. Palautteesta saatu tärkeä viesti on tärkeää viedä eteenpäin kuntien sosiaalityöntekijöille. Voisimmeko jatkossa kysyä systemaattisemmin lapsilta, kenen hän toivoo osallistuvan palaveriinsa?

Myös sosiaalityöntekijöiden, sijais- ja tukiperheiden sekä läheisten mielestä Perhehoidolla menee hyvin: arvosanat olivat 8.5.–8.8 välillä. Sosiaalityöntekijät kokivat asiakkaittensa hyötyneen Nuorten Ystävien perhehoidosta. Työntekijät koettiin ammattitaitoisina ja osaavina. 

Sosiaalityöntekijöiden, läheisten ja sijais- ja tukiperheiden vastauksissa korostui lähes poikkeuksetta samat teemat: Hyvä tiedonkulku, tavoitettavuus ja työntekijöiden ammattitaito. Kaikki olivat tyytyväisiä siihen, että työntekijät tavoittaa nopeasti ja yhteistyö on sujuvaa. Sijaisvanhempien vastauksissa kuvattiin hyvänä asiana sitä, että perheet saavat apua akuutisti: kun on tarve soittaa työntekijälle, he myös vastaavat puhelimeen. Työntekijät koettiin empaattisina, kannustavina ja auttavaisina. Sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät pitivät hyvinä vertaistukiryhmiä, koulutuksia ja virkistyspäiviä.

Eräs läheinen oli tyytyväinen siihen, miten järjestelyt toimivat lasten tapaamisiin liittyvissä asioissa.  Lapsen läheisille tämä on merkittävä asia, jotta lasten tapaamisiin liittyviä asioita ei tarvitse jännittää tai odottaa esimerkiksi tapaamiseen liittyvän junalipun saapumista ajoissa.

Kehittämisen kohteeksi saimme työn tavoitteiden näkyväksi tekemisen, isien parempaa huomioimista, sijaishoidon järjestämiseen liittyviä asioita sekä läheisten parempaa huomioimista lapsen prosessissa.

Nuorten Ystävien keskeinen kehittämiskohde vuonna 2021 on vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen sekä työn tavoitteiden näkyväksi tekeminen. Työmme tavoitteet lähtevät lasten asiakassuunnitelmista ja niitä tulisi arvioida yhdessä lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Toisaalta teemme työtä perheissä, joissa eletään perhe-elämää ja mahdollisimman tavallista arkea ja sanat ”mittaaminen” tai ”vaikuttaminen” saattavat kuulostaa tässä kontekstissa vieraalta asialta.  Tätä asiaa lähdemme yhdessä perhehoidon työntekijöiden kanssa miettimään.

Isien huomioimista paremmin tulevassa pitää myös pohtia ja kysyä välillä itseltämme, olemmeko kysyneet sijaisisän kuulumiset, miten he jaksavat ja mitä toivomuksia heillä on?

Lasten läheisten huomioon ottaminen on työmme kannalta merkittävät asia.  Yhteydenpitoon liittyvät velvoitteet ovat perhehoidossa tärkeä asia. Lapselle tulee turvata jatkuvat ja läheiset ihmissuhteet sijoituksen jälkeenkin, ja sijaisvanhempien ja lasten syntymävanhempien yhteistyön sujuvuus on ohjaustyömme keskiössä nyt ja jatkossa.  Läheisten palautteet ovat meille erittäin tärkeitä, jotta saamme tietoa siitä, miten olemme onnistuneet tässä tehtävässä.


Miksi keräämme palautetta?


Kiittävää palautetta on tietysti mukava lukea, onhan se merkki siitä, että asioita on tehty oikein. Mutta miksi oikeastaan keräämme asiakaspalautetta? Onko syynä se, että osa kunta-asiakkaistamme toivoo meidän raportoivan 1–2 kertaa vuodessa asiakaspalautekyselyn tulokset. Vai onko sittenkin tavoitteena kehittää palveluitamme saamamme palautteen perusteella?

Olen viime aikoina miettinyt paljon asiakaspalautteen merkitystä.  Palautteiden kerääminen saattaa jäädä kiireen keskellä arkityön jalkoihin tai siitä tulee helposti vielä yksi pakollinen työ lisää kaiken muun lisäksi. Poikkeuksellinen korona-aika on lisännyt palautteiden keräämisen haasteita, kun asiakkaita ei ole päästy tapaamaan kasvokkain. Myös etätyö on hankaloittanut palautteiden keräämistä.

Arjen hankaluuksista huolimatta palautteiden kerääminen on merkittävä osa toiminnan kehittämistä ja keino katsoa kriittisellä silmällä toimintaamme. Asiakaskyselyiden tuloksista saatu tieto on myös hyvä keino välittää työntekijöille kiitos heidän tekemästään hyvästä työstä.

Palautteiden kautta saamme arvokasta tietoa siitä, miten toimintamme koetaan. Asiakkaat saavat äänensä kuuluviin asiakaspalautteiden kautta, sillä joskus on helpompi antaa palautetta anonyymisti, kuin suoraan työntekijälle.  Asiakkaiden kokemukset ovat laadukkaan toiminnan perusta.  Muutoksia tulee osata kohdistaa oikeisiin asioihin, negatiivisen palautteen kautta osaamme suunnata katseen kehittämiskohteisiin ja toisaalta positiivisten palautteiden kautta vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää.

Voiko tämän arvokkaampaa tietoa olla saatavilla toimintamme kehittämiseksi?


 

Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

15.05.2021 : Eric Jones
Hello, my name_s Eric and I just ran across your website at nuortenystavat.fi...

I found it after a quick search, so your SEO_s working out_

Content looks pretty good_

One thing_s missing though_

A QUICK, EASY way to connect with you NOW.

Because studies show that a web lead like me will only hang out a few seconds _ 7 out of 10 disappear almost instantly, Surf Surf Surf_ then gone forever.

I have the solution:

Talk With Web Visitor is a software widget that_s works on your site, ready to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. You_ll know immediately they_re interested and you can call them directly to TALK with them - literally while they_re still on the web looking at your site.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works and even give it a try_ it could be huge for your business.

Plus, now that you_ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto_ which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later.

The new text messaging feature lets you follow up regularly with new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

Everything I_ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial _ and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now_ don_t keep them waiting.
CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi
31.05.2021 : Eric Jones
My name_s Eric and I just came across your website - nuortenystavat.fi - in the search results.

Here_s what that means to me_

Your SEO_s working.

You_re getting eyeballs _ mine at least.

Your content_s pretty good, wouldn_t change a thing.

BUT_

Eyeballs don_t pay the bills.

CUSTOMERS do.

And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like nuortenystavat.fi will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.

It_s like they never were even there.

You can fix this.

You can make it super-simple for them to raise their hand, say, _okay, let_s talk_ without requiring them to even pull their cell phone from their pocket_ thanks to Talk With Web Visitor.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately _ so you can talk to that lead immediately_ without delay_ BEFORE they head for those hills.

CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Now it_s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast _ the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge _ like 100 times better!

That_s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful_ you_ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them_ so even if they don_t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.

This could change everything for you and your business.

CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial _ you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Paying customers are out there waiting.
Starting connecting today by CLICKING HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi
16.06.2021 : Eric Jones
Hello, my name_s Eric and I just ran across your website at nuortenystavat.fi...

I found it after a quick search, so your SEO_s working out_

Content looks pretty good_

One thing_s missing though_

A QUICK, EASY way to connect with you NOW.

Because studies show that a web lead like me will only hang out a few seconds _ 7 out of 10 disappear almost instantly, Surf Surf Surf_ then gone forever.

I have the solution:

Talk With Web Visitor is a software widget that_s works on your site, ready to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. You_ll know immediately they_re interested and you can call them directly to TALK with them - literally while they_re still on the web looking at your site.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works and even give it a try_ it could be huge for your business.

Plus, now that you_ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto_ which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later.

The new text messaging feature lets you follow up regularly with new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

Everything I_ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial _ and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now_ don_t keep them waiting.
CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi
26.07.2021 : wwwpharmacepticacom
hcq drug https://www.pharmaceptica.com/

Jätä kommentti