Pinja Valo

työhönvalmentaja

Kirjoitettu
04.05.2021

Resiinasta yksilöllistä tukea työelämään

Kannustettiin, oltiin tosi ammattitaitoisia, ymmärtäväisiä ja ystävällisiä, neuvottiin sopivasti, tieto kulki hyvin, yhteistyö pelasi, tosi tyytyväinen olen!

Nuorten Ystävien Resiinassa tehdään Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (Teak). Se on tarkoitettu kaikille työikäisille, joilla on haasteita työllistymisessä ja tarvetta kuntoutukseen. Taustalla voi olla sairaus, toimintakyvyn heikentyminen tai kokonaistila, jonka vuoksia ihminen tarvitsee yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valinnassa. Teakin kesto on 60–240 kuntoutuspäivää, ja lisäksi puolen vuoden seuranta-aika. Käytännössä koko kuntoutus kestää puolesta vuodesta pariin vuoteen.

Asiakkaiden yleisin itselleen asettama tavoite on jaksaa paremmin. Tavoitteena on myös lisätyökokemuksen saaminen tai työkyvyn selvittely ylipäätään. Työhönvalmentajana minusta on parasta, että Resiinassa on riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia toimia kanssakulkijana asiakkaille.

Työuran aloittaminen tai työelämään palaaminen ovat hyvin yksilöllisiä prosesseja, joten niihin on tärkeä saada yksilöllistä tukea. Resiinassa me tuemme asiakkaitamme urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen kartoittamisessa. Autamme asiakkaita löytämään heidän omia ammatillisia tavoitteitaan vastaavan työtehtävän avoimilta työmarkkinoilta, jossa työskentelemällä tämä voi saada kokemusta alasta ja varmuutta omasta jaksamisesta työelämässä.

Työkokeilu tapahtuu yhdessä tai useammassa eri työpaikassa kuntoutuksen aikana. Työhönvalmentaja etsii ja kontaktoi asiakkaan toiveiden mukaisia yrityksiä, lähtee asiakkaan kanssa tutustumaan eri työpaikkoihin ja niissä järjestettäviin haastatteluihin sekä tulee mukaan työpaikalle asiakkaan ensimmäisenä työpäivänä. Työkokeilua on minimissään 15 tuntia viikossa, ja sen voi jakaa 3–5 työpäivään.

Työkokeilussa työtehtävät vaihtelevat alan ja yrityksen tarpeiden sekä asiakkaan osaamisen mukaan, mutta tarkoituksena on saada oikeaa työkokemusta oikeista työtehtävistä.

Työkokeilija ei kuitenkaan ole osa työpaikan työntekijäresurssia eikä hänelle anneta liian vastuullisia tehtäviä. Näissä asioissa tuetaan sekä asiakasta että työnantajaa. Työpaikalta nimetään työkokeilijalle yksi tai useampi ohjaaja, mutta myös Resiinan työhönvalmentaja toimii tiivisti asiakkaan tukena työssä suoriutumisessa.

Työhönvalmentajan tuki asiakkaalle voi olla esimerkiksi sitä, että harjoitellaan bussireitti työpaikalle ja takaisin kotiin tai käydään yhdessä ostamassa hänelle sopivat työkengät. Itse olen herättänyt asiakasta aamuisin töihin, ollut kaupassa hyllyttämässä tavaroita asiakkaan tukena, valmistautunut korkeakoulun pääsykokeisiin ja etsinyt asuntoja asiakkaan kanssa.

Työhönvalmentajan tuki työpaikalle on Teakin merkittävin osa, sillä työhönvalmentaja käy asiakkaan työpaikalla alussa jopa kahdesti viikossa ja myöhemmin kuntoutuksen edetessä kerran viikossa tai parissa. Työpaikkakäynneillä keskustellaan asiakkaan kanssa hänen työtehtävistään, työssä edistymisestä, voinnista, jaksamisesta, elämäntilanteesta ja arjen sujuvuudesta. Tarvittaessa keskustellaan myös porukalla työnantajan tai asiakkaan työpaikkaohjaajan kanssa mm. palautteen antamiseksi ja saamiseksi tai työajan ja työtehtävien muutosten järjestämiseksi. Lisäksi työhönvalmentaja selvittelee työnantajan työllistämis- ja palkkausmahdollisuuksia esimerkiksi palkkatuen kautta.

Työhönvalmentaja auttaa asiakasta myös etuusasioissa ja niiden selvittelyssä, sillä taloudellinen tilanne on tärkeä osa asiakkaiden hyvinvointia. Etuuksien hakeminen tai ylipäätään oman taloudellisen tilanteen hoitaminen saattaa olla hyvin haastavaa. Monet Kelan ja TE-palveluiden lomakkeet ovat monelle vaikeita ymmärtää ja täyttää.

Palveluohjaus on yksi kriittisimmistä tekijöistä kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta. Usein asiakkaalla on hoitokontakti terveydenhuollon, sosiaalihuollon, asumispalveluiden, työvoimapalveluiden ja/tai esimerkiksi psykoterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Verkostoyhteistyö näiden tahojen kanssa on hyvin tärkeää, jotta Teak-asiakas saa jatkuvaa ja säännöllistä tukea arkeensa myös muualta. Mikäli kuntoutuksen aikana asiakkaan vointi huononee ja tilanne vaatii hoitokontaktin hankkimista tai tiivistämistä, työhönvalmentaja auttaa sen järjestämisessä. Yhteistyöllä esimerkiksi mielenterveyspalveluiden kanssa pyritään siihen, että kuntoutus ei keskeytyisi sairaslomatarpeen takia.

Kuntoutuksen aikana ja sen päätteeksi kartoitetaan, millaiset työllistymismahdollisuudet asiakkaalla on valitsemallaan alalla ottaen huomioon hänen työ- ja toimintakykynsä. Moni asiakas menee Teakin päätteeksi palkkatöihin joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Osa menee palkkatukityöhön. Osa kiinnostuu kevytyrittäjyydestä, ja lähtee sitä kautta hankkimaan lisäansiota itselleen. Moni lähtee kouluttautumaan joko työvoimakoulutuksen, oppisopimuksen, omaehtoisen opiskelun tai ammatillisen kuntoutuksen kautta.

Osalle selviää, että ei ole kykenevä kokoaikatyöhön tai työkykyinen ollenkaan. Hänen kohdallaan selvitellään muita tapoja toimintakyvyn edistämiseksi tai eläkemahdollisuuksia. Työhönvalmennuksen tuloksista paras on kuntoutuminen eli se, että asiakkaat saavat vahvistettua omaa pystyvyyttään ja ammatillista identiteettiään.

Teakia tehdään Resiinassa yksilöllisesti, joustavasti ja pitkällä tähtäimellä. Resiinassa meitä työhönvalmentajia on Oulussa 6 ja Rovaniemellä 2. Me kaikki koemme, että työmme on aidosti merkityksellistä. Onnistumisen kokemuksia tulee, kun asiakas saa palkkatyön tai löytää itselleen sopivan alan.

Suositteluperiaatteella toteutetussa asiakaskyselyssä numeerinen keskiarvo oli 9,3/10. Palautteiden mukaan vastanneet ovat saaneet apua ja tukea. Se on meillekin tärkeintä.

Palautteista olemme myös erittäin iloisia: ”Resiinan työntekijät huippuja kannustamaan ja auttamaan.”


---


Kirjoittaja toimii Resiinassa työhönvalmentajana ja tiimivastaavana.


Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

13.08.2021 : Eric Jones
My name_s Eric and I just came across your website - nuortenystavat.fi - in the search results.

Here_s what that means to me_

Your SEO_s working.

You_re getting eyeballs _ mine at least.

Your content_s pretty good, wouldn_t change a thing.

BUT_

Eyeballs don_t pay the bills.

CUSTOMERS do.

And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like nuortenystavat.fi will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.

It_s like they never were even there.

You can fix this.

You can make it super-simple for them to raise their hand, say, _okay, let_s talk_ without requiring them to even pull their cell phone from their pocket_ thanks to Talk With Web Visitor.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately _ so you can talk to that lead immediately_ without delay_ BEFORE they head for those hills.

CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Now it_s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast _ the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge _ like 100 times better!

That_s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful_ you_ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them_ so even if they don_t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.

This could change everything for you and your business.

CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial _ you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Paying customers are out there waiting.
Starting connecting today by CLICKING HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi
13.08.2021 : Eric Jones
My name_s Eric and I just came across your website - nuortenystavat.fi - in the search results.

Here_s what that means to me_

Your SEO_s working.

You_re getting eyeballs _ mine at least.

Your content_s pretty good, wouldn_t change a thing.

BUT_

Eyeballs don_t pay the bills.

CUSTOMERS do.

And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like nuortenystavat.fi will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.

It_s like they never were even there.

You can fix this.

You can make it super-simple for them to raise their hand, say, _okay, let_s talk_ without requiring them to even pull their cell phone from their pocket_ thanks to Talk With Web Visitor.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately _ so you can talk to that lead immediately_ without delay_ BEFORE they head for those hills.

CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Now it_s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast _ the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge _ like 100 times better!

That_s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful_ you_ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them_ so even if they don_t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.

This could change everything for you and your business.

CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial _ you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Paying customers are out there waiting.
Starting connecting today by CLICKING HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi
15.08.2021 : Linda Miller
Hi nuortenystavat.fi Owner,

Do you want to know the Secrets To Mastering Internet Lead Conversion?

I spent the last 10+ years generating, calling and closing Internet leads. I will be sharing my decade long conversion code for you to copy during this new, free webinar!
During the webinar, I will show you:

Every business needs to capture more leads, create more appointments, and close more deals.

If you commit to mastering the content in this session, you will earn more money immediately_ not in six months or a year, but literally as soon as you put your new knowledge to work. I have used this method on 1,000's of Internet leads of all price points.

If you want Internet leads, I have the key to CONVERTING them. Hope you can make it... https://TalkWithWebTraffic.com

If getting more Hot Phone Leads is a part of your business plan (and why wouldn't it be?), I've got great news for you.

1. 12 ways to generate seller leads
2. How to get seller leads on the phone
3. What to say on the phone so you get instant sales
4. The Key to SMS Marketing
5 Never Cold Call Again
6. Better leads = Faster conversions
7. The four keys to inside sales success
8. The 10 steps to a perfect sales call with an Internet lead

More than 7,000 people have already registered. The last time I did a webinar with Top Producers, hundreds of people got locked out and could only watch the replay. Get your spot now and tune in early!

==> Save my spot https://TalkWithWebTraffic.com

We've become obsessed with making sure our clients are converting the leads we generate for them.

How much are you getting back in commissions compared to how much are you spending on advertising? But what is even better than a great ROI is a quick ROI. During this live webinar I will show you how we can help you generate higher quality leads that are easier to convert, fast.

==> Register at https://TalkWithWebTraffic.com

Your #1 Fan,
Linda Miller
Be there or be square.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebtraffic.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi
17.08.2021 : Eric Jones
Hi, my name is Eric and I_m betting you_d like your website nuortenystavat.fi to generate more leads.

Here_s how:
Talk With Web Visitor is a software widget that_s works on your site, ready to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they_re interested _ so that you can talk to that lead while they_re still there at nuortenystavat.fi.

Talk With Web Visitor _ CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com for a live demo now.

And now that you_ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation _ answer questions, provide more info, and close a deal that way.

If they don_t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just _how you doing?_ notes to build a relationship.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

Try Talk With Web Visitor and get more leads now.

Eric
PS: The studies show 7 out of 10 visitors don_t hang around _ you can_t afford to lose them!
Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial _ and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now_ don_t keep them waiting.
CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=nuortenystavat.fi

Jätä kommentti