Pinja Valo

työhönvalmentaja

Kirjoitettu
04.05.2021

Resiinasta yksilöllistä tukea työelämään

Kannustettiin, oltiin tosi ammattitaitoisia, ymmärtäväisiä ja ystävällisiä, neuvottiin sopivasti, tieto kulki hyvin, yhteistyö pelasi, tosi tyytyväinen olen!

Nuorten Ystävien Resiinassa tehdään Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (Teak). Se on tarkoitettu kaikille työikäisille, joilla on haasteita työllistymisessä ja tarvetta kuntoutukseen. Taustalla voi olla sairaus, toimintakyvyn heikentyminen tai kokonaistila, jonka vuoksia ihminen tarvitsee yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valinnassa. Teakin kesto on 60–240 kuntoutuspäivää, ja lisäksi puolen vuoden seuranta-aika. Käytännössä koko kuntoutus kestää puolesta vuodesta pariin vuoteen.

Asiakkaiden yleisin itselleen asettama tavoite on jaksaa paremmin. Tavoitteena on myös lisätyökokemuksen saaminen tai työkyvyn selvittely ylipäätään. Työhönvalmentajana minusta on parasta, että Resiinassa on riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia toimia kanssakulkijana asiakkaille.

Työuran aloittaminen tai työelämään palaaminen ovat hyvin yksilöllisiä prosesseja, joten niihin on tärkeä saada yksilöllistä tukea. Resiinassa me tuemme asiakkaitamme urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen kartoittamisessa. Autamme asiakkaita löytämään heidän omia ammatillisia tavoitteitaan vastaavan työtehtävän avoimilta työmarkkinoilta, jossa työskentelemällä tämä voi saada kokemusta alasta ja varmuutta omasta jaksamisesta työelämässä.

Työkokeilu tapahtuu yhdessä tai useammassa eri työpaikassa kuntoutuksen aikana. Työhönvalmentaja etsii ja kontaktoi asiakkaan toiveiden mukaisia yrityksiä, lähtee asiakkaan kanssa tutustumaan eri työpaikkoihin ja niissä järjestettäviin haastatteluihin sekä tulee mukaan työpaikalle asiakkaan ensimmäisenä työpäivänä. Työkokeilua on minimissään 15 tuntia viikossa, ja sen voi jakaa 3–5 työpäivään.

Työkokeilussa työtehtävät vaihtelevat alan ja yrityksen tarpeiden sekä asiakkaan osaamisen mukaan, mutta tarkoituksena on saada oikeaa työkokemusta oikeista työtehtävistä.

Työkokeilija ei kuitenkaan ole osa työpaikan työntekijäresurssia eikä hänelle anneta liian vastuullisia tehtäviä. Näissä asioissa tuetaan sekä asiakasta että työnantajaa. Työpaikalta nimetään työkokeilijalle yksi tai useampi ohjaaja, mutta myös Resiinan työhönvalmentaja toimii tiivisti asiakkaan tukena työssä suoriutumisessa.

Työhönvalmentajan tuki asiakkaalle voi olla esimerkiksi sitä, että harjoitellaan bussireitti työpaikalle ja takaisin kotiin tai käydään yhdessä ostamassa hänelle sopivat työkengät. Itse olen herättänyt asiakasta aamuisin töihin, ollut kaupassa hyllyttämässä tavaroita asiakkaan tukena, valmistautunut korkeakoulun pääsykokeisiin ja etsinyt asuntoja asiakkaan kanssa.

Työhönvalmentajan tuki työpaikalle on Teakin merkittävin osa, sillä työhönvalmentaja käy asiakkaan työpaikalla alussa jopa kahdesti viikossa ja myöhemmin kuntoutuksen edetessä kerran viikossa tai parissa. Työpaikkakäynneillä keskustellaan asiakkaan kanssa hänen työtehtävistään, työssä edistymisestä, voinnista, jaksamisesta, elämäntilanteesta ja arjen sujuvuudesta. Tarvittaessa keskustellaan myös porukalla työnantajan tai asiakkaan työpaikkaohjaajan kanssa mm. palautteen antamiseksi ja saamiseksi tai työajan ja työtehtävien muutosten järjestämiseksi. Lisäksi työhönvalmentaja selvittelee työnantajan työllistämis- ja palkkausmahdollisuuksia esimerkiksi palkkatuen kautta.

Työhönvalmentaja auttaa asiakasta myös etuusasioissa ja niiden selvittelyssä, sillä taloudellinen tilanne on tärkeä osa asiakkaiden hyvinvointia. Etuuksien hakeminen tai ylipäätään oman taloudellisen tilanteen hoitaminen saattaa olla hyvin haastavaa. Monet Kelan ja TE-palveluiden lomakkeet ovat monelle vaikeita ymmärtää ja täyttää.

Palveluohjaus on yksi kriittisimmistä tekijöistä kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta. Usein asiakkaalla on hoitokontakti terveydenhuollon, sosiaalihuollon, asumispalveluiden, työvoimapalveluiden ja/tai esimerkiksi psykoterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Verkostoyhteistyö näiden tahojen kanssa on hyvin tärkeää, jotta Teak-asiakas saa jatkuvaa ja säännöllistä tukea arkeensa myös muualta. Mikäli kuntoutuksen aikana asiakkaan vointi huononee ja tilanne vaatii hoitokontaktin hankkimista tai tiivistämistä, työhönvalmentaja auttaa sen järjestämisessä. Yhteistyöllä esimerkiksi mielenterveyspalveluiden kanssa pyritään siihen, että kuntoutus ei keskeytyisi sairaslomatarpeen takia.

Kuntoutuksen aikana ja sen päätteeksi kartoitetaan, millaiset työllistymismahdollisuudet asiakkaalla on valitsemallaan alalla ottaen huomioon hänen työ- ja toimintakykynsä. Moni asiakas menee Teakin päätteeksi palkkatöihin joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Osa menee palkkatukityöhön. Osa kiinnostuu kevytyrittäjyydestä, ja lähtee sitä kautta hankkimaan lisäansiota itselleen. Moni lähtee kouluttautumaan joko työvoimakoulutuksen, oppisopimuksen, omaehtoisen opiskelun tai ammatillisen kuntoutuksen kautta.

Osalle selviää, että ei ole kykenevä kokoaikatyöhön tai työkykyinen ollenkaan. Hänen kohdallaan selvitellään muita tapoja toimintakyvyn edistämiseksi tai eläkemahdollisuuksia. Työhönvalmennuksen tuloksista paras on kuntoutuminen eli se, että asiakkaat saavat vahvistettua omaa pystyvyyttään ja ammatillista identiteettiään.

Teakia tehdään Resiinassa yksilöllisesti, joustavasti ja pitkällä tähtäimellä. Resiinassa meitä työhönvalmentajia on Oulussa 6 ja Rovaniemellä 2. Me kaikki koemme, että työmme on aidosti merkityksellistä. Onnistumisen kokemuksia tulee, kun asiakas saa palkkatyön tai löytää itselleen sopivan alan.

Suositteluperiaatteella toteutetussa asiakaskyselyssä numeerinen keskiarvo oli 9,3/10. Palautteiden mukaan vastanneet ovat saaneet apua ja tukea. Se on meillekin tärkeintä.

Palautteista olemme myös erittäin iloisia: ”Resiinan työntekijät huippuja kannustamaan ja auttamaan.”


---


Kirjoittaja toimii Resiinassa työhönvalmentajana ja tiimivastaavana.


Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti