Amira Bushnaief

kehittäjäasiantuntija

Kirjoitettu
20.05.2021

20 vuotta huumetyötä – Asiakkaiden kokemukset ja kertomukset ovat opettaneet eniten

Vuosi 2021 on itselleni erityinen juhlavuosi. Takana on 20 vuotta huumetyötä asiakastyön ytimessä ja kehittämistyössä. Huumetyön kenttä on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, mutta ihmisten aidon kohtaamisen tärkeys, työn merkityksellisyys sekä jatkuva tarve palveluiden kehittämiseen on pysynyt.

Merkittävin muutos huumetyön kentällä on tapahtunut huumausaineiden saatavuudessa. Kun aloitin työt 2000-luvun alussa, oli huumeiden käyttö enemmän marginaali-ilmiö eikä sen voinut sanoa koskettavan laajasti nuoria ja nuoria aikuisia. Huumausaineiden saatavuuteen on vaikuttanut kansainvälistyminen sekä huumekaupan siirtyminen nettiin. Muuntohuumeiden rantautuminen Suomeen on myös lisännyt huumausaineiden kokeilua ja käyttöä, erityisesti nuorilla.

Kannabismyönteisyyteen ei ole voinut olla törmäämättä, jos työskentelee nuorten parissa. Huumeiden käyttö ja kokeilu aloitetaan yhä nuorempana. Myös suonensisäisen käytön aloitusikä on madaltunut. Erityistä huolta huumetyössä on tuonut väkivallan lisääntyminen ja raaistuminen. Se aiheuttaa vakavia vaaratilanteita ja traumatisoitumista niin huumeiden käyttäjille kuin heidän läheisilleenkin.

Opioidikorvaushoidon myötä hoitoon on päässyt lukuisia vaikeasti riippuvaisia ihmisiä. Korvaushoitoon pääsy on pelastanut usean käyttäjän hengen ja on toiminut monelle uudenlaisen elämän oven avaajana. Lääkehoito ei kuitenkaan yksistään riitä ratkaisemaan huumeongelmaa. Korvaushoidon lisäksi tarvitaan laadukasta ja vaikuttavaa psykososiaalista kuntoutusta sekä riittävän pitkiä vieroitushoitojaksoja. On myös hyvä muistaa, että amfetamiinin käyttäjien osuus on Suomessa edelleen merkittävä ja huumausaineiden käyttäjistä iso osa on monipäihderiippuvaisia.

Riippuvuussairauden lisäksi käyttäjillä voi olla psyykkisiä ja somaattisia sairauksia, yksinäisyyttä, sosiaalisen tuen niukkuutta, taloudellisia ongelmia, rikollisuutta, asumiseen liittyviä haasteita sekä matala koulutustaso. Suonensisäisesti huumeita käyttävän arki on usein kaoottista ja jokainen käyttökerta sisältää riskin yliannostukselle, onnettomuuksille ja ennenaikaiselle kuolemalle. Myös läheiset elävät tätä kaaosta. Väkivallan sekä kuolemanpelko on päivittäin läsnä. Tukea siis tarvitaan monella eri alueella ja myös läheisten riittävästä tuesta on huolehdittava.


Huumetyötä ei voi tehdä yksin. Huumeongelmaa ei voi tarkastella ainoastaan yksilön ongelmana. Se koskettaa koko yhteiskuntaa.


Huumetyötä ei voi tehdä yksin, vaan se on laaja-alaista eri sektorit yhdistävää työtä, jossa pyritään parantamaan vaikeasti riippuvaisten ihmisten elämänlaatua ja lisäämään osallisuutta. Hoitoon pääsyn kynnysten madaltaminen sekä palvelujärjestelmän nopea reagointikyky ovat edelleen kehittämistyön kohteena. Kokemusasiantuntijoiden sekä vertaisten roolin kasvattaminen palveluiden suunnittelussa ja kehittämistyössä ovat saamassa vihdoin jalansijaa. Huumeongelmaa ei voi tarkastella ainoastaan yksilön ongelmana. Se koskettaa koko yhteiskuntaa.

Yhteiskunnan tilasta kertoo paljon se, kuinka se suhtautuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin yksilöihinsä. Kuinka paljon halutaan panostaa huumeiden käyttäjien hoitoon ja miten palvelujärjestelmässä kohdataan huumeita käyttävät ihmiset. Jokainen kohtaaminen jättää jäljen ihmiseen.

Ennalta ehkäisevä huumetyö on meidän kaikkien vastuulla. Miten rakennamme sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä, löytävät itselleen mielekästä ja merkityksellistä tekemistä sekä kokevat kuuluvansa eri yhteisöihin? Perheiden hyvinvointi, päiväkodit, koulut ja harrastusmahdollisuudet vaikuttavat merkittävästi siihen millaiset lähtökohdat lapset saavat hyvän itseluottamuksen ja turvallisuuden kokemisen kannalta. Läheisten ihmisten tuki ja riittävä turvaverkosto korostuu etenkin eri elämänkriiseissä, joita ihmiset kohtaavat. Mikäli näitä ei ole, on yhteiskunnan tarjoamalla tukiverkostolla suurempi merkitys siihen, miten ihminen kriiseistä selviää. Monen asiakastarinan kohdalla läheisten tukiverkostot ovat niukat ja yhteiskunnan tukiverkosto on ollut vaikeasti tavoitettavissa tai sieltä on tipahtanut.  Rakenteellinen muutos on tarpeen. Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluita, jotka ovat ihmisten saatavilla joustavasti, ilman jonottamista ja hankalaa byrokratiaa.

Olen saanut työskennellä vuosien varrella monenlaisissa työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Heiltä saadut opit ja tuki työlle on ollut korvaamatonta. Erityisen kiitollinen olen kuitenkin siitä matkasta, jonka olen kulkenut yhdessä asiakkaiden, heidän perheidensä ja läheistensä kanssa. Asiakkaiden kokema ja kertoma ovat opettaneet huumetyöstä eniten.


Huumetyö on työtä elämän ja kuoleman äärellä. Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa.


Työn kautta ymmärrykseni on lisääntynyt valtavasti siitä, miten monin eri tavoin ihmiset elävät ja pyrkivät selviytymään vaikeista elämänkriiseistä. Se on myös auttanut näkemään kiireettömän ja empaattisen kohtaamisen merkityksen. Huumetyö on työtä elämän ja kuoleman äärellä. Se on opettanut tekijäänsä ja auttanut näkemään, että niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa.  

Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

20.05.2021 : Marja Irjala
Hienosti sanoitettu vaikeasta ongelmakentästä kokemuksen äänellä! Kiitos Amira!
20.05.2021 : Esteri-64
Kyllä sanoitit juuri sen mitä minä äitinä koen lapseni elämää katsoessa.Musertaa mutta minä tahdon oppia katsomaan myös tämän asian ja tekemään sen mitä voin.
Rajakaupunki Tornio jossa olen viettänyt viimeiset 35vuotta ei vieläkään ole rakentanut esim.vanhemmille suunattua tukea mikä hämmentää..täällä en voi olla ainoa vanhempi joka kärsii /pohtii mikä olis hyvä ja antsis apua itselle ja sitä kautta käyttäjälle.
Itse käyn psyk.vastasnotolla keskustelemassa mikä ei vastaa sitä mitä minä tarvitsen.
Olisko ideoita?Minuun vou ottaa yhteyttä vapaasti.
21.05.2021 : Marja
Hieno kirjoitus! Siitä tihkuu viisaus ja kokemus. Asiakkaat ovat turvallisissa käsissä kanssasi.
18.08.2021 : Julia
Esterille sanoisin, että tutustu Kondis ry:n toimintaan. Sieltä voisi löytää teidän seudulle tarpeellinen tiimi aloittamaan vertaistukea… ;)

Jätä kommentti