Marleena Hiltunen ja Minna Pirhonen

Kirjoitettu
07.06.2021

”Ei tässä pitänyt käydä näin” – Räätälöity valmennuspalvelu työllistymisen tukena

Ansioluettelo ja työkokemus: kaksi riviä tekstiä ja sen jälkeen tyhjä aukko, pelkkää valkoista. Asiakas tuijottaa välkkyvää kursoria pää painuksissa ja toteaa: En tunnista itseäni tuosta. Tuo en ole minä. Ei tässä pitänyt käydä näin.

Pitkäaikaistyöttömyys on harvoin tietoinen valinta ja päämäärä. Sen sijaan se on tapahtuma, johon voi ajautua vasten tahtoaan. Julkisessa keskustelussa toistuu oletus, että ratkaisu työttömyyteen syntyy velvoitteilla ja etuuksia kiristämällä. Tästä lähtökohdasta työttömyys nähdään omana valintana, jossa ihminen priorisoi muut asiat työnhaun edelle.


Työttömyyden syitä hakiessa on tarkastelu syytä siirtää henkilön historiaan ja elämän tapahtumaketjuihin.


Pitkään työelämästä pois olleiden kokemuksia kuunneltuamme sanoisimme, että työttömyys ei johdu haluttomuudesta tehdä töitä. Syitä hakiessa on tarkastelu syytä siirtää henkilön historiaan ja elämän tapahtumaketjuihin. Ratkaisuja hakiessa pitääkin lähteä liikkeelle kuuntelemisesta.

Nuorten Ystävien räätälöity valmennuspalvelu on tarkoitettu työiässä oleville helsinkiläisille työttömille työnhakijoille. Palvelu on seuraavaa askel kohti työelämää. Nuorilla, alle 18–30-vuotiailla ja 30–65-vuotiailla asiakkailla, on palvelussa omat valmentajansa. Nuorten Ystävien toimintaperiaatteiden mukaisesti kohtaamme valmennuksessa ihmiset hyväksyen jokaisen omana yksilönään, näemme hänen vahvuutensa ja ajattelemme, että jokaisella on oikeus apuun.

Vaikka valmennuksen tavoitteena on työllistyminen, ulottuvat sen vaikutukset laajalti koko elämään: elämänhallintaan, hyvinvointiin, sosiaaliseen osallisuuteen ja työelämävalmiuksiin. Uskomme, että kestäviin ja ihmistä oikeasti palveleviin lopputuloksiin päästään huomioimalla elämäntilanne, historia ja yksilölliset ominaisuudet kokonaisvaltaisesti.

Pitkään työelämästä pois olleet eivät ole heterogeeninen joukko, vaan he ovat ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Erilaiset tekijät historiassa, kokemuksissa ja persoonallisuuksissa vaikuttavat siihen, miten työttömyys kuhunkin vaikuttaa. Näin ollen tuen muotojen ja ratkaisujen on oltava yksilöllisiä, jokaisen tarpeeseen räätälöityjä. Työttömyyden aiheuttamissa kokemuksissa on asiakastyössä kuultujen tarinoiden mukaan usein yhtäläisyyksiä: Se on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointiin sekä osallisuuden ja pystyvyyden tunteeseen.

Työhönvalmentajan rooli onkin merkittävä juuri uskon ylläpitämisessä, vahvuuksien esiin nostamisessa ja ihmisen saamisessa osaksi oman elämänsä toimijuutta. Nuorille, alle 30-vuotiaille, suunnatussa palvelussa valmentajien erityisenä ammattitaitona on neuropsykiatrinen osaaminen. Neuropsykiatrisella osaamisella vastataan asiakkaiden toiminnanohjauksen erityistarpeisiin ja asiakkaan haasteiden laajempaan ymmärrykseen, vaikka kaikilla asiakkailla ei diagnoosia olekaan.


Työhönvalmentaja on tukena nostamassa korkeiden kynnysten yli ja mahdollisten kuoppien varalta.


Työttömyyden ratkaisuun tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Asiakkaan valmennuksen lisäksi tiimissä toimii työelämäasiantuntija, joka antaa työpanoksensa työelämäyhteistyölle ja työpaikkojen löytymiselle sekä luomiselle. Uutena erityispiirteenä palvelussa on myös se, että toimimme tiiviinä työparina kunnan omien työllisyyspalveluiden vastuuasiantuntijoiden kanssa. Asiakkuutta ei ”siirretä” Nuorten Ystäville, vaan täydennämme omalla osaamisella ja ammattitaidolla asiakkaan polkua työllisyyspalveluissa ja olemme jatkuvasti yhteydessä vastuuasiantuntijan kanssa. Yhteistyö määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan.

Työelämäasiantuntijan tiiviillä työelämäyhteistyöllä, työhönvalmentajan ja asiakkaan kokonaisvaltaisella kohtaamisella, yhteistyöllä kunnan vastuuasiantuntijan kanssa ja kädet saveen upottamalla konkreettisessa työn etsinnässä saamme aikaan sekä hyvinvointia että työllistymistä.

Räätälöity valmennuspalvelu on ollut toiminnassa vasta neljä kuukautta, ja jo nyt olemme saaneet asiakkaidemme kanssa konkreettisia tuloksia. Saamiemme palautteiden mukaan tulosten kannalta merkittävä on ollut rooli rinnalla kulkijana. Työhönvalmentaja on tukena nostamassa korkeiden kynnysten yli ja mahdollisten kuoppien varalta.


---


Kirjoittajat toimivat kehittäjätyöhönvalmentajina Räätälöidyssä valmennuspalvelussa Helsingissä.

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti