Paikka auki Paikka auki Uutiskirje
2.10.2019

Lue viesti selaimessa 
Peruuta tilaus 

Jatkopolkuja mietitään myöhään

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että monilla Paikka auki -työntekijöillä jatkopolun etsiminen alkaa kovin myöhään. Kaksi kolmesta haluaa jatkaa työntekoa nykyisen työnsä päättyessä, mutta vain noin yksi kolmesta on hakenut uutta työtä ja/tai opiskelupaikkaa nykyisen työsuhteensa aikana.

Valtaosa Paikka auki -työntekijöistä tulee nykyiseen työhönsä vaikeasta tilanteesta. Onnistuminen ja pärjääminen nykyisessä työssä on jo iso saavutus. Voiko Paikka auki -työntekijältä enää enempää odottaa?

Kuinka tukea Paikka auki -työntekijää jatkopolulle ja milloin siitä olisi hyvä alkaa keskustelemaan? Kenen vastuulla se on? Ohjelman tutkija Hans Mäntylä pohtii blogissa näitä kysymyksiä uusien tutkimustulosten varjolla.

Lue lisää

Työntekijäkyselyn tulokset osoittavat ohjelman toimivan erinomaisesti

Paikka auki -avustusohjelmassa on saatu ensimmäisiä tuloksia nuorten ja osatyökykyisten työllistymisestä järjestöihin. 91% ohjelmassa mukana olevista on tyytyväisiä työhönsä ja 2/3 kertoo myönteisistä elämänmuutoksista työsuhteen aikana. Vastausprosentti oli erinomainen 77%.

Lue lisää

Paikka auki -avustushakemusten määrä lähes kaksinkertainen

Paikka auki -avustushakemusten määrä vuoden 2019 hakuun verrattuna on lähes kaksinkertaistunut. Avustushakemuksia vuodelle 2020 jätettiin yhteensä 490.

Lue lisää

Tulevia treffejä

Paikka auki -treffejä Tampereella, Helsingissä, Savonlinnassa, Rovaniemellä ja Oulussa.

Järjestötreffejä Savonlinnassa, Rovaniemellä ja Oulussa.

Käy katsomassa ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Työolosuhteiden järjestelytuki

Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita apua myös työtehtävissä. TE-toimisto myöntää työolosuhteiden järjestelytuella korvausta henkilöavusta töihin. 

Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan.

Lue lisää

Oppisopimusblogisarja

Paikka auki -ohjelmasta rahoituksen saanut järjestö voi palkata osatyökykyisen ja/tai nuoren töihin myös oppisopimuksella. Opppisopimusblogisarjassa avataan, mitä oppisopimusopiskelu on, mitä se vaatii keneltäkin osapuolelta ja mitä hyöytä siitä on.

Lue lisää

Työnantajakysely 2 tulossa

Paikka auki -ohjelman järjestötyönantajille lähetetään toinen kysely 30.10.2019, jossa sukelletaan miettimään kokemuksia Paikka auki -työnantajana toimimisesta. Vastaamalla vaikutat.

Hyödyllisiä linkkejä

Tästä talteen hyödyllisiä linkkejä omaan työhön ja mm. mentoroinnin tueksi:

- Työterveyslaitos Työn imu -testi ja kykyviisari
- Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Opas järjestöalan työpaikoille
- Tie työelämään -sivusto tukena osatyökykyisille
- Paikka auki -ohjelman mentorointisivut

Paikka auki -tarinoita

Paikka auki -tarinat ovat avustuksella palkattujen työntekijöiden sekä heidän työnantajiensa kokemuksia ohjelmasta.

Ohjelma antaa ainutlaatuisen tilaisuuden osatyökykyisille, nuorille ja sote-järjestöille ympäri Suomen.

Lue lisää

Kasarmintie 15
90130 Oulu
puh. 044 746 2106

Yliopistonkatu 5, 7.krs
00100 Helsinki
puh. 044 744 3567
www.paikka-auki.fi/
paikkaauki@nuortenystavat.fi

Nuorten Ystävät - Huomista varten   Tuettu Veikkauksen tuotoilla