Koulut

Pohjolan koulu

Muhos

Pohjolan koulu, Muhos

Koulukoti Pohjolakodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Koulu tarjoaa erityistä tukea oppilaille, jotka eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua.

Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Tiivis yhteistyömme lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Kattava ja monipuolinen kerhotoiminta tukee kuntoutumista, sosiaalista kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa. Koulu osallistuu myös aktiivisesti koulukotien väliseen urheilu- ja kulttuuritoimintaan ja on mukana koulukodin kansainvälisissä projekteissa ja tapaamisissa (Erasmus+ ja Euromet).

Omalla esimerkillä on suuri vaikutus

Kouluohjaaja Matti Haapalainen