Jenna Pilkkakangas

NUOTTI-valmentaja

Kirjoitettu
22.10.2020

Kun nuorella ei oo motii?

 


Tunnetko Sinäkin nuoren, joka tarvitsisi enemmän tukea arkeensa? Koetko, ettei nuoren saama tuki ole riittävää? Oletko kenties vanhemman, etsivän nuorisotyöntekijän tai kuraattorin housuissa?

Korona-pandemia on vaikuttanut siihen, että moni nuori on kadonnut tai jäänyt pois palveluista. Palvelut ovat ehkä kokonaan keskeytyneet tai jatkuneet verkossa erilaisilla alustoilla tai etäyhteyksien avulla. Toisille nuorista on luontevaa ottaa haltuun uusia ja erilaisia tukimuotoja verkossa, mutta miten käy niille nuorille, jotka jäävät kotiin eivätkä välttämättä pysty ottamaan omakseen etäyhteyksien maailmaa? Miten löytäisimme kadonneet nuoret ja saisimme heidät takaisin palveluihin?

Siihen tarvitaan eri alojen ammattilaisten yhteistyötä ja pientä salapoliisityötä!

Nuotti-valmennus voi olla hyvä lisätuki nuoren arkeen. Nuotti-valmentaja toimii nuorelle arjen koutsina, tsempparina ja sillanrakentajana. Ovatpa nuoren haasteena kouluun lähteminen, raha-asioiden hoito tai tulevaisuus, Nuotti-valmentaja on nuoren tukena tilanteessa kuin tilanteessa. Jokaisen nuoren tarpeet ovat erilaiset ja siksi Nuotti-valmennus rakennetaan yhdessä nuoren kanssa juuri hänelle sopivaksi.


Ei oo motii ja ei kiinnosta. Miksi ei? Mietitäänkö yhdessä?


Nämä sanat saattavat joskus löytyä nuoren vastausvalikosta, kun aikuiset yrittävät tarjota tukeaan. Nuoren saattaa olla vaikea motivoitua omaan elämäänsä ylipäätään, jos hän ei vielä ole aivan varma mitä haluaa. Taustalla saattaa olla myös epäonnistumisen kokemuksia tai nuori on voinut kokea, ettei ole tullut kuulluksi tai ymmärretyksi omana itsenään.

Joskus arjen peruspalikat ovat niin sekaisin, että esimerkiksi opiskeluiden aloittaminen tai niiden suunnitteleminen on hankalaa. Nuotti-valmentajan tuella nuori voi harjoitella tunnistamaan omat voimavaransa ja miten ne saadaan riittämään arjessa. Nuotti-valmentaja auttaa nuorta tunnistamaan omat vahvuutensa ja rohkaisee myös hyödyntämään niitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisinaan elämän suunta ja tavoitteet voivat olla nuorelle hyvinkin selvät, mutta avaimet tavoitteiden saavuttamiseksi voivat olla hukassa tai toisen takin taskussa.


Ahistaa!


Joskus ahdistus voi olla todella kokonaisvaltainen tunne, jonka syitä ja koko kokonaisuutta voi olla hankala hahmottaa. Tiettyyn tunteeseen voi myös helposti jäädä jumiin, jos ajatuksia jää pyörittelemään oman päänsä sisällä. Nuori voi kuvata ahdistuksen epämääräiseksi tunnemöykyksi, jota sitten yhdessä lähdetään purkamaan.

Nuotti-valmentajan toimii nuorelle apuna ja tukena monimutkaisessa palveluviidakossa. Yhdessä nuoren kanssa mietitään tukimuotoja, joista hän mahdollisesti hyötyisi. Yhtenä Nuotti-valmentajan tärkeimmistä tehtävistä onkin etsiä, löytää ja koota nuorelle tarvittava tukiverkosto, joka tukee arkea mahdollisimman monialaisesti. Kun nuori ja koko hänen tukiverkostonsa istuvat saman pöydän ääreen, voidaan nuoren elämää miettiä helpommin kokonaisuutena. Verkostoon kuuluvien tehtävät selkiytyvät ja nuori tietää kenen kanssa mitäkin asiaa hoitaa. Samalla nuori saa tunteen siitä, että hänen tilanteensa on tärkeä, verkosto on hänen tukenaan ja puhaltaa yhteen hiileen.

Nuotti-valmennuksessa nuori ei jää yksin, vaan valmentaja on rinnalla kulkijana arjessa koko valmennuksen ajan. Nuoren niin halutessa valmentaja lähtee mukaan tutustumaan esimerkiksi kouluihin, harrastuksiin, virastokäynneille tai vaikkapa hammaslääkäriin. Valmennuksen aikana ei tiukkapipoisesti juosta kohti maalia ja tavoitteita, vaan välillä poiketaan reitiltä, vaikka kahville tai tekemään jotakin nuorelle tärkeää asiaa. Joskus reitti muuttuu kesken matkan uuden tavoitteen myötä, tai sitten hieman peruutellaan, kun on juostu oikean risteyksen ohi.

Yhdessä löydämme kadonneet nuoret ja ohjaamme heitä eteenpäin. Yhdessä.


Jenna Pilkkakangas toimii Nuotti-valmentajana Keski-Suomen alueella

Jaa blogikirjoitus

  

Jätä kommentti