Rekry

Ohjaaja, aikuisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Rantakoti, Muhos

Nuorten Ystävät etsii osaavaan joukkoonsa periksiantamatonta

OHJAAJAA

vakinaiseen työsuhteeseen aikuisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Rantakotiin Muhokselle.

Erityisryhmien asumispalveluissamme tuemme kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja tarjoamme mahdollisuuden kasvaa yksilöllisesti. Palvelut järjestetään aina räätälöidysti asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Asumispalveluidemme sitoutunut henkilökunta ylläpitää asukkaiden kuntouttavaa arkea, joka tukee asukkaiden monipuolista kehittymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintataitojen vahvistumista. Kehitysvammaisille ja autisteille tarjoamme asumispalveluita ohjatusta ja tuetusta asumisesta ympärivuorokautiseen hoitoon ja kuntoutukseen.

Rantakoti on Muhoksella sijaitseva 12-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille ja ikääntyville.
Huolehdimme asukkaidemme kuntouttavasta arjesta antamalla ympärivuorokautisen huolenpidon, ohjauksen ja avun. Ohjaamme ja avustamme asukkaitamme päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä. Hoidon ja ohjauksen tavoitteena on tukea asukkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa.
Päivisin Rantakodin asukkaat osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelmansa mukaisesti esim. työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta ja harrastuksista. Monipuolisuutta ja vaihtelua yhteisön arkeen tuo aktiivinen osallistumisemme retkille ja erilaisiin tapahtumiin.

Ohjaajan tehtävänä on yksilöllinen ja asiakaslähtöisen tuen tarpeen arvioinnin perusteella tehdyn suunnitelman mukainen asiakkaan ohjaus. Työmme lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen, kunnioittava kohtelu, osallisuuden tukeminen ja yksilöllinen palvelu.
Ohjaajan työ on kolmivuorotyötä.

Tehtävä alkaa 1.6.2018 tai sopimuksen mukaan.
Haastattelut pidetään 3. - 4.5.2018.

Vaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on geronomi AMK tutkinto.

Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kehitysvamma-alalta ja lastensuojelutyöstä sekä autismityöstä tai mielenterveystyöstä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja, kokemusta kuvakommunikaatiosta tai muista vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä.

Palkkaus määräytyy Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6§:2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lisäksi vaaditaan todistus hygieniapassin suorittamisesta. Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotesuojaa työntekijöiltämme.
Palveluntuottajana tarkistamme myös tehtävään valittavan tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä (Terhikki/Suosikki).

Tarjoamme viihtyisän ja innovatiivisen työympäristön, haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä sekä valtakunnallisen organisaation edut.

Sähköpostiosoite: tiina.lotvonen@nuortenystavat.fi
Yhteyshenkilö: Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Tiina Lotvonen p. 044 7341 715, tiina.lotvonen@nuortenystavat.fi
Toimipiste: Muhos

Työpaikkanimeke: Ohjaaja
Työpaikkatyyppi: kokoaikatyö
Viimeinen hakupäivä: 29.4.2018 23:59

Hae työpaikkaa

Henkilötiedot

Ajokortti Kyllä Ei

KoulutusMuut tiedot