Rekry

Erityisluokanopettaja, Pohjolan koulu, Muhos

Nuorten Ystävät etsii osaavaan joukkoonsa periksiantamatonta

ERITYISLUOKANOPETTAJAA

vakinaiseen työsuhteeseen Pohjolan kouluun Muhokselle.

Pohjolan koulu on perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta tarjoava koulukotikoulu Pohjolakotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa erityistä tukea oppilaille, jotka eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua.

Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Kattava ja monipuolinen kerhotoiminta tukee kuntoutumista, sosiaalista kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa.

Koulu osallistuu aktiivisesti koulukotien väliseen urheilu- ja kulttuuritoimintaan sekä on mukana koulukodin kansainvälisissä projekteissa ja tapaamisissa (Erasmus+ ja Euromet).

Erityisluokanopettajan tehtävänä on vastata oman opetusryhmänsä opetuksesta, pedagogisten asiakirjojen laadinnasta sekä tarvittaessa aineenopetuksesta valinnaisaineissa.
Työtä tehdään yhdessä muiden erityisluokanopettajien, aineenopettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä Pohjolakodin asumispalveluiden verkoston kanssa. Työhön voi sisältyä retkiä sekä leirikoulua.

Tehtävä alkaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Vaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan tai erityisopettajan tutkinto, huomioon otetaan myös luokanopettajan tai aineenopettajan tutkinto.

Kokemus erityisen tuen tai vaativan erityisen piirissä olevista lapsista ja nuorista sekä lastensuojelun verkostotyöstä luetaan eduksi. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä sujuvia yhteistyötaitoja.


Palkkaus määräytyy yksityisen opetusalan TES:n mukaan.
Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6§:2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotesuojaa työntekijöiltämme.

Tarjoamme viihtyisän, dynaamisen sekä innovatiivisen työympäristön sekä haastavia
töitä moniammatillisessa työyhteisössä.

Sähköpostiosoite: kimmo.laine@nuortenystavat.fi
Yhteyshenkilö: Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Kimmo Laine 044 7341 759, kimmo.laine@nuortenystavat.fi
Toimipiste: Muhos

Työpaikkanimeke: Erityisluokanopettaja
Työpaikkatyyppi: kokoaikatyö
Viimeinen hakupäivä: 30.5.2018 23:59

Hae työpaikkaa

Tervetuloa mukaan sähköiseen rekrytointiprosessiin!

Hienoa, teit päätöksen lähestyä meitä työhakemuksellasi. Osa työhakemuksen kentistä on pakollisia ja ne ovat merkitty tähdellä.

Työhakemuksessasi antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti rerkrytointiprosessin edetessä. Työnhakijarekisterin tiedot perustuvat työnhakijan antamiin tietoihin ja haastattelumerkintöihin. Työnhakijan tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman työnhakijan suostumusta.

Tutustu rekisteriselosteeseen tästä.

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja lähettämällä hakemuksen hyväksyn antamieni tietojen tallentamisen.

Henkilötiedot

Ajokortti Kyllä Ei

KoulutusMuut tiedot