Rekry

Erityisluokanopettaja, Nuorten Ystävien koulu, Muhos

Nuorten Ystävät etsii osaavaan joukkoonsa periksiantamatonta

ERITYISLUOKANOPETTAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018-31.7.2019 Nuorten Ystävien kouluun Muhokselle.

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen.

Autismin kirjo, neuropsykiatriset oppimisvaikeudet, kehitysviivästymät, haastava käyttäytyminen sekä muut erityistä tukea vaativat tekijät ovat koulun vahvaa osaamisaluetta. Käytämme opetuksessa monipuolisia kommunikaatiomenetelmiä ja kuvallista toiminnanohjausta. Koulu tarjoaa esiopetusta, perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta.

Oppilaat ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea ja asuvat tarvittaessa koulun pihapiirissä sijaitsevissa asumisyksiköissä.
Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Kattava ja monipuolinen kerhotoiminta tukee kuntoutumista, sosiaalista kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa.

Koulu osallistuu VAU ry:n järjestämiin Junior Games -liikuntatapahtumiin.

Erityisluokanopettajan tehtävänä on vastata oman opetusryhmänsä opetuksesta, pedagogisten asiakirjojen laadinnasta sekä tarvittaessa aineenopetuksesta valinnaisaineissa. Työtä tehdään yhdessä muiden erityisluokanopettajien, aineenopettajien, koulunkäynninohjaajien, asumisen yksiköiden työntekijöiden sekä oppilaiden vanhempien kanssa.

Tehtävä alkaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Vaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan tai erityisopettajan tutkinto, huomioon otetaan myös luokanopettajan tai aineenopettajan tutkinto.

Kokemus erityisen tuen tai vaativan erityisen piirissä olevista lapsista ja nuorista sekä lastensuojelun verkostotyöstä luetaan eduksi. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä sujuvia yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy yksityisen opetusalan TES:n mukaan.
Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6§:2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotesuojaa työntekijöiltämme.

Tarjoamme viihtyisän, dynaamisen sekä innovatiivisen työympäristön sekä haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä.

Sähköpostiosoite: kimmo.laine@nuortenystavat.fi
Yhteyshenkilö: Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Kimmo Laine p. 044 7341 759, kimmo.laine@nuortenystavat.fi
Toimipiste: Muhos

Työpaikkanimeke: Erityisluokanopettaja
Työpaikkatyyppi: kokoaikatyö
Viimeinen hakupäivä: 20.6.2018 23:59

Hae työpaikkaa

Tervetuloa mukaan sähköiseen rekrytointiprosessiin!

Hienoa, teit päätöksen lähestyä meitä työhakemuksellasi. Osa työhakemuksen kentistä on pakollisia ja ne ovat merkitty tähdellä.

Työhakemuksessasi antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti rerkrytointiprosessin edetessä. Työnhakijarekisterin tiedot perustuvat työnhakijan antamiin tietoihin ja haastattelumerkintöihin. Työnhakijan tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman työnhakijan suostumusta.

Tutustu rekisteriselosteeseen tästä.

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja lähettämällä hakemuksen hyväksyn antamieni tietojen tallentamisen.

Henkilötiedot

Ajokortti Kyllä Ei

KoulutusMuut tiedot